Netwerk
Op het terrein

Rampoefening in Walibi: het belang van goede communicatie!

Majoor Yves Storder, verantwoordelijke Operationele Ondersteuning van de Hulpverleningszone Waals-Brabant

Yves Storder, Zone de secours Wavre

Een ongeval op een achtbaan, gevolgd door een brand in de 4D-bioscoop: zo zag het dramatische scenario eruit voor de rampoefening op 25 april in pretpark Walibi in Waver. Bij de grootschalige en multidisciplinaire simulatie die ruim zes uur duurde, waren bijna 500 personen betrokken.

HVZ Wavre

Wat was het doel? "Met deze oefening kan Walibi het interne noodplan van het pretpark uittesten en alle betrokken hulpdiensten inschakelen in het kader van een provinciaal noodplan: brandweer, medische en psychosociale hulpdiensten, politie, Civiele Bescherming, Defensie en het personeel van Walibi zelf," zegt majoor Yves Storder van de Hulpverleningszone Waals-Brabant. "Elke discipline heeft haar specifieke kenmerken en in een crisissituatie telt elke seconde. De operationele coördinatie en de communicatie tussen de disciplines en met de autoriteiten zijn dan ook essentieel."

Vandaar het belang van radiocommunicatie: “Iedereen heeft zijn eigen specifieke rol op het terrein, waardoor het moeilijk is om elke tien minuten samen te komen voor een stand van zaken. Dankzij de multidisciplinaire coördinatiegroepen die in de fleetmapping zijn voorzien, kunnen de verschillende verantwoordelijken communiceren via TETRA. Dat deed ook het stuurteam, dat verantwoordelijk was om heel de operatie in goede banen te leiden. Mijn rol bestond erin de communicatie en het correcte gebruik van de groepen te evalueren, feedback te geven van op het terrein en alle relevante informatie te rapporteren. Zo kunnen de scenarioschrijvers bijsturen en de oefening verder ontwikkelen."

Yves Storder
Majoor Yves Storder
verantwoordelijke Operationele Ondersteuning van de Hulpverleningszone Waals-Brabant
In een crisissituatie zijn de operationele coördinatie en de interdisciplinaire communicatie van fundamenteel belang.
Yves Storder Wavre

Positieve eindbalans
“Bij een dergelijke oefening moet je bepaalde afspraken naleven. Het gebruik van multidisciplinaire groepen is nog niet helemaal ingeburgerd," geeft Yves Storder toe. "Op dat vlak liepen enkele zaken niet helemaal goed. Elke discipline wordt gedrild om op een bepaalde manier te reageren, en soms werden afspraken vergeten. Ook zijn we op een bepaald moment de draad even kwijtgeraakt omdat er in andere groepen werd gecommuniceerd dan voorzien. Het kostte even tijd om dat recht te zetten, we konden het ons immers niet veroorloven om alles stil te leggen. Maar ook dat maakt deel uit van de oefening: bekijken wat minder goed liep, om in de toekomst beter te presteren. Wat we moeten onthouden, is dat de groepen heel snel zijn gebruikt in het kader van de operationele samenwerking. En dat TETRA die interdisciplinaire communicatie mee mogelijk heeft gemaakt.”

Puur technisch gezien waren er overigens totaal geen problemen te melden. Yves Storder: "Zowel voor de intra- en interdisciplinaire spraakcommunicatie op het terrein als de samenwerking met het crisiscentrum heeft TETRA zijn taak perfect volbracht. We hebben ook BLM ingezet voor alles wat te maken heeft met de verspreiding van data en beelden of de activering van drones en bodycams. We zitten in een gebied met een goede dekking, zowel geografisch als qua capaciteit. Er zijn geen gebreken gemeld."

ASTRID radio's

Raamovereenkomst voor eindapparatuur

Als u toestellen uit de raamovereenkomst wilt aankopen bij een leverancier, hoeft u zelf geen overheidsopdracht meer uit te schrijven.

can we help you?

Uw persoonlijke ASTRID-adviseur

Wie nood heeft aan gespecialiseerd advies, kan steeds bij zijn ASTRID-adviseur terecht. ASTRID-adviseurs zijn elk verantwoordelijk voor een regio en/of discipline.

Abonnementen en tarieven ASTRID

Abonnementen & tarieven

Als u een radio, pager of ander toestel wilt gebruiken op het ASTRID-netwerk, dan moet u een contract sluiten voor een jaarlijks abonnement bij ASTRID

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.