Geoportal dispatch

Provinciale meldkamers

ASTRID stelt provinciale meldkamers ter beschikking van de hulp- en veiligheidsdiensten.

Enkele termen:

  • CAD: computer aided dispatching, de technologie van de ASTRID-meldkamers.
  • CIC: de provinciale meldkamer wordt door de politie ook wel CIC of Communicatie- en informatiecentrum genoemd en behandelt de 101 politie-oproepen.
  • Hulpcentrum (HC100/112) of 100/112-noodoproepcentrale: de provinciale meldkamer die de noodoproepen voor de medische discipline en de brandweer behandelt.
dispatching

De computerondersteunde meldkamers maken het mogelijk noodoproepen van de burger te ontvangen, ze door te sturen naar de bevoegde dienst en de ploegen op het terrein te ondersteunen met allerlei informatie. Zo’n centrale meldkamer op provinciaal niveau biedt grote voordelen, zowel op operationeel (algemene coördinatie) als op technisch vlak (krachtige en dubbel uitgevoerde apparatuur). De meldkamers staan ook in contact met elkaar, voor incidenten of gebeurtenissen die de provinciegrenzen overstijgen.

In elke meldkamer vinden we een aantal werkstations. Die zijn aangesloten op:

  • het radiocommunicatiesysteem,
  • een lokaal computernetwerk met databases die alle operationele informatie bevatten,
  • de telefooncentrale voor het aannemen van de noodoproepen.

Op die manier beschikt de operator over een volledig geïntegreerd hulpmiddel waarmee hij oproepen kan aannemen, doorsturen en de gebeurtenissen kan opvolgen. Daarnaast kan hij ondersteuning bieden aan de ploegen op het terrein: de positie bepalen van incidenten, een route uitstippelen, aanvullende informatie bezorgen, versterking oproepen enzovoort. De ploegen op het terrein kunnen op hun beurt de databanken van de meldkamers vanop afstand raadplegen, bijvoorbeeld vanuit hun interventievoertuig.

Operationeel beheer

ASTRID zorgt voor de installatie van hardware en software in de provinciale meldkamers terwijl de gebruikersorganisaties instaan voor de organisatie en de operationele aspecten. Alle elf 101-meldkamers die politie-oproepen behandelen, beschikken over ASTRID CAD-technologie. Vier 112 meldkamers (hulpcentra 112), die de noodoproepen voor de brandweer en de medische hulpdiensten behandelen, beschikken ook over op CAD-technologie: Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Namen.

Meer weten over het operationeel beheer van de meldkamers? Bezoek de website van de Civiele veiligheid of 112.be

Meer over ASTRID

ASTRID radio's

Raamovereenkomst voor eindapparatuur

Als u toestellen uit de raamovereenkomst wilt aankopen bij een leverancier, hoeft u zelf geen overheidsopdracht meer uit te schrijven.

can we help you?

Uw persoonlijke ASTRID-adviseur

Wie nood heeft aan gespecialiseerd advies, kan steeds bij zijn ASTRID-adviseur terecht. ASTRID-adviseurs zijn elk verantwoordelijk voor een regio en/of discipline.

Abonnementen en tarieven ASTRID

Abonnementen & tarieven

Als u een radio, pager of ander toestel wilt gebruiken op het ASTRID-netwerk, dan moet u een contract sluiten voor een jaarlijks abonnement bij ASTRID