Technologie

Architectuur van het radio- en pagingnetwerk met geïntegreerde meldkamers

In overeenstemming met haar opdracht heeft ASTRID over heel België een netwerk van zendmasten uitgebouwd die communicatie over het hele grondgebied mogelijk maken. Dit netwerk bestaat uit verscheidene cruciale componenten.

De zendmasten, ook wel basisstation, mast,  pyloon of site genoemd, ontvangen signalen van de naburige zendmasten. Elke zendmast draagt één of meerdere antennes. Een oproep die met behulp van een ASTRID-radio wordt uitgevoerd, wordt naar het dichtstbijzijnde zendmast verstuurd.

Technologie ASTRID

De provinciale schakelaar handelt alle oproepen verder af. Samen vormen die provinciale schakelaars het brein van het ASTRID-netwerk. Ze kennen permanent de positie van een ingeschakelde radio die zich binnen de actieradius van het netwerk bevindt. Het systeem zoekt de opgeroepen gesprekspartner – of gesprekspartners als het om een groepsoproep gaat – ongeacht zijn positie in België en stuurt de oproep door. Dat alles gebeurt in minder dan een halve seconde. In elke provinciehoofdplaats is er een provinciale schakelaar of switch (DXT - Digital eXchange for TETRA). Die bevat alle apparatuur voor de routering van de oproepen. Alle oproepaanvragen en de oproepen zelf verlopen via de schakelaars. De schakelaars zijn daarnaast ook verbonden met externe systemen, zoals de reguliere netwerken voor vaste of mobiele telefonie.

In elke provinciehoofdplaats bevindt zich ook een provinciale meldkamer die de noodoproepen (101-112) van burgers ontvangt en behandelt. Zo’n provinciale meldkamer is uitgerust met werkstations (tafels met computers) voor de operatoren. Die werkstations zijn enerzijds aangesloten op het radiocommunicatiesysteem en anderzijds op een lokaal computernetwerk met databases die allerlei informatie bevatten die de operatoren nodig hebben. De werkstations zijn ook aangesloten op de telefooncentrale, zodat de operatoren de noodoproepen kunnen aannemen.

Technologie ASTRID

Het pagingnetwerk bestaat uit een centrale pagingserver en circa 220 pagingantennes. Voor het pagingnetwerk maken we gebruik van de zendmasten van het radionetwerk (site-sharing). Pagingberichten worden vanuit de centrale pagingserver via de backbones naar de antennes verstuurd, en vandaar naar de pagers. ASTRID-paging is gebaseerd op de POCSAG-norm.

De interprovinciale backbone maakt van het ASTRID-netwerk een nationaal netwerk. Hij verbindt alle provinciale schakelaars en het ASTRID Service Centre met elkaar door middel van een vast pakketgeschakeld besloten netwerk (uitsluitend voor ASTRID bestemd wat capaciteit en toegang betreft) en huurlijnen. De interprovinciale backbone bestaat uit langeafstandsverbindingen met hoge capaciteit. Het nationale ASTRID-netwerk maakt gegevensuitwisseling mogelijk tussen de provinciale meldkamers en schakelaars en zorgt voor communicatiemogelijkheden tussen gebruikers waar ook in België. Spraak- en gegevensverkeer zijn geïntegreerd om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare netwerkcapaciteit.

TETRA Radio