Radiocommunicate

Capaciteit

Om de capaciteit maximaal te laten aansluiten op de noden van de hulp- en veiligheidsdiensten, volgt ASTRID het radioverkeer op het netwerk op de voet.

De capaciteit van een zendmast

Het ASTRID-radionetwerk werd speciaal ontworpen voor gebruik door de hulp- en veiligheidsdiensten. Ook met mogelijke pieken in de communicatie, bijvoorbeeld naar aanleiding van grote incidenten, is rekening gehouden. De capaciteit op een locatie wordt bepaald door het aantal carriers of draaggolven dat de zendmast op die locatie heeft. Een carrier is een zender-ontvanger met vier communicatiekanalen. De meeste ASTRID-zendmasten hebben twee carriers, maar dat aantal kan oplopen tot zes of acht op plaatsen met een hoog risico op grote incidenten zoals grootsteden, luchthavens of gebieden met Seveso-bedrijven.

capaciteit ASTRID netwerk

Capaciteit voortdurend opgevolgd

Om op te volgen of de capaciteit volstaat, meet ASTRID voortdurend het aantal oproepen dat in de wachtrij komt te staan (queueing). Als een zendmast meer oproepen te verwerken krijgt dan hij kanalen heeft, komen gesprekken immers in een wachtrij en moeten oproepers tot enkele seconden wachten vooraleer ze kunnen communiceren. ASTRID evalueert maandelijks de queueing en verhoogt de capaciteit wanneer de queueing bepaalde drempels overschrijdt. Voor grote geplande evenementen kan ASTRID de capaciteit op de zendmasten in de buurt van de locatie tijdelijk vergroten.

Het gebeurt niet zelden dat tijdens gebeurtenissen of rampen op sommige ASTRID-zendmasten tot tien keer meer radioverkeer gemeten wordt dan normaal. Een goede radiodiscipline van de gebruikers draagt bij tot vlotte communicatie.

Plannen voor uitbreiding van de capaciteit

ASTRID heeft een plan uitgewerkt om de capaciteit van het radionetwerk te verhogen:

 • Meer capaciteit in Brussel: sinds 2016 werden er extra communicatiekanalen geïnstalleerd op de zendmasten in Brussel.
 • Structurele verbetering van de capaciteit: ASTRID zal in 2018 zorgen voor reservecapaciteit op het nationale netwerk die kan worden aangesproken in geval van crisis. Verscheidene masten worden trouwens uitgerust met een extra controlekanaal, wat noodzakelijk is om de capaciteit te kunnen blijven uitbreiden.
 • Monitoring: Er wordt een tool aangekocht voor monitoring en beheer in real time van de capaciteit van het radionetwerk om de toestand van het netwerk van nabij te kunnen opvolgen. Deze tool zal het mogelijk maken om de in het netwerk voorziene extra capaciteit in te schakelen.
 • Extra frequenties: om nog meer capaciteit te kunnen aanbieden had ASTRID meer radiofrequenties nodig. Intussen heeft ASTRID de toestemming om extra frequenties van Defensie te gebruiken, weliswaar een beperkte hoeveelheid en onder zeer strikte voorwaarden. ASTRID blijft bij de bevoegde overheden aandringen op een verdere uitbreiding van de frequenties voor de communicatie van hulp- en veiligheidsdiensten.
zendmast

Capaciteit en radiodiscipline

De manier waarop radiogebruikers gebruikmaken van het netwerk, heeft ook haar invloed op de hoeveelheid capaciteit die wordt gebruikt. Vooral in crisissituaties, wanneer tientallen mensen op één locatie hun radio gebruiken, kan door goede afspraken worden voorkomen dat het netwerk alsnog overbelast geraakt.

Een belangrijk element daarbij is de fleetmapping: de vertaling van de operationele processen van een organisatie in de programmering van het radiosysteem. In de fleetmapping wordt onder meer bepaald wie met wie mag en kan communiceren, welke rechten de dispatchers krijgen, waar de noodoproepen terechtkomen ...
Ook speciale scenario’s worden al op voorhand voorzien in het systeem. De fleetmapping wordt bepaald door de gebruikersorganisaties zelf. Uiteraard zijn duidelijkheid en eenvoud dé sleutelwoorden van een goede fleetmapping.

In crisissituaties speelt echter ook een belangrijke menselijke factor mee. In het verleden is al gebleken dat gebruikers precies op die cruciale maar stressvolle momenten hun radio minder correct gaan gebruiken en bijvoorbeeld de afgesproken fleetmap niet langer volgen. Ook de radiodiscipline komt in het gedrang.

Crisiscommunicatie veronderstelt dan ook een zorgvuldige communicatieplanning, een degelijke opleiding en praktijkoefeningen in crisissituaties zodat de communicatiemiddelen in alle omstandigheden correct, gestructureerd en gedisciplineerd worden gebruikt.

Optimaal radiogebruik: Goede praktijken voor radiogebruikers

Bij zware incidenten is een correct gebruik van de radio’s van enorm belang. Verkeerd gebruik kan immers een grote weerslag hebben op de beschikbare capaciteit en het goede verloop van de operaties.

Praktische regels voor een correct radiogebruik in crisissituaties:

 • Vermijd scanning. Schakel de functie het liefst gewoon uit.
 • Gebruik enkel de gespreksgroepen die van toepassing zijn op de situatie.
 • Komt u ter versterking uit een andere zone? Gebruik dan de gespreksgroep van de zone waarin u zich bevindt en niet de lokale groepen van de regio waar u normaal werkt.
 • Wordt een gesprek niet meteen opgezet? Hou dan zeker de PTT-knop ingedrukt. Telkens als u de knop loslaat, komt u opnieuw achteraan in de wachtrij!
 • Maak geen gebruik van individuele oproepen (tussen 2 personen) maar van groepsoproepen (tussen meer dan 2 personen). Individuele oproepen gebruiken dubbel zoveel capaciteit als een groepsoproep.
 • Hanteer de juiste radioprocedure. Wees kort en bondig.
 • Is het netwerk toch verzadigd? Gebruik dan DMO (direct mode) voor lokale interventies.
 • Een belangrijke tip vooraf: oefen regelmatig het gebruik van de radio en van de crisisgespreksgroepen tijdens rampenoefeningen.

Meer over ASTRID

ASTRID radio's

Raamovereenkomst voor eindapparatuur

Als u toestellen uit de raamovereenkomst wilt aankopen bij een leverancier, hoeft u zelf geen overheidsopdracht meer uit te schrijven.

can we help you?

Uw persoonlijke ASTRID-adviseur

Wie nood heeft aan gespecialiseerd advies, kan steeds bij zijn ASTRID-adviseur terecht. ASTRID-adviseurs zijn elk verantwoordelijk voor een regio en/of discipline.

Abonnementen en tarieven ASTRID

Abonnementen & tarieven

Als u een radio, pager of ander toestel wilt gebruiken op het ASTRID-netwerk, dan moet u een contract sluiten voor een jaarlijks abonnement bij ASTRID