Organisatie

Logo ASTRID + baseline

Sinds 1998 staat ASTRID in voor de uitbouw, het beheer en het onderhoud van een radio- en pagingnetwerk en meldkamers ten behoeve van alle hulp- en veiligheidsdiensten. ASTRID is een initiatief van de Belgische overheid.

De taken van ASTRID en de uitvoering ervan worden grotendeels bepaald door een juridisch kader

ASTRID is een naamloze vennootschap van publiek recht die werd opgericht in uitvoering van de wet van 8 juni 1998 (Belgisch Staatsblad van 13 juni 1998) betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. De statuten van de vennootschap zijn opgenomen in het in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit van 27 juni 1998 (Belgisch Staatsblad van 31 juli 1998).

Missie

ASTRID zorgt voor meer veiligheid voor de burgers en de hulpdiensten, tegen een aanvaardbare prijs en zonder winst na te streven, en doet dat door betrouwbare communicatieoplossingen uit te werken:

 • afgestemd op de huidige behoeften en met oog voor toekomstige noden,
 • in samenspraak met de gebruikers. ASTRID zoekt gemeenschappelijke communicatieoplossingen die diensten verbinden, in en tussen disciplines.

Waarden

ASTRID staat voor de volgende waarden:

 • Verbinden. ASTRID bevordert samenwerking tussen en in diensten en disciplines.
 • Betrouwbaar. ASTRID streeft ernaar om operationeel, kwalitatief, beschikbaar, veilig en stabiel te zijn.
 • Partnership op het terrein. ASTRID staat in de schoenen van de mensen op het terrein, is aanspreekbaar en luistert naar de behoeften, ontwikkelt vak- en terreinkennis.

Directiecomité

ASTRID wordt geleid door een directiecomité en telt ongeveer 100 medewerkers die onderverdeeld zijn in 3 departementen:

 • Departement Techniek & Operaties
 • Departement Externe Relaties
 • Departement Administratie & Financiën
Salvator Vella
Salvator
Vella
Directeur-generaal ASTRID
Daniel Haché ASTRID
Daniel
Haché
Directeur Externe Relaties - Adjunct directeur-generaal
Bert Vanbaelen
Bert
Vanbaelen
Administratief en Financieel Directeur
Christophe Grégoire ASTRID
Christophe
Grégoire
Directeur Techniek & Operaties
Carine Kiveryn ASTRID
Carine
Kiveryn
Personeelsdirecteur

Raad van bestuur

De Raad van bestuur van ASTRID bestaat uit tien leden. Mw. Ingrid Moerman is aangewezen als voorzitster.

 • Ingrid Moerman
 • Bruno Lefèbvre
 • Dirk Claes
 • Anneleen Vander Elstraeten
 • Pierre Huart
 • Julien Pieret
 • Serge Muyters
 • Eric Massin
 • Tania Dekens
 • Viviane Dessart

Het Auditcomité bestaat uit vier leden:

 • Bruno Lefèbvre die het voorzitterschap op zich neemt
 • Pierre Huart
 • Dirk Claes
 • Anneleen Vander Elstraeten