brandweer 5

Kenmerken

Een pager, bieper of semafoon is een eenvoudig toestelletje waarop iemand korte berichten of codes kan ontvangen.

paging

Onder meer de brandweer, die voor een groot deel een beroep doet op vrijwilligers, de Civiele Bescherming en verscheidene medische diensten gebruiken de ASTRID-paging om hun personeel op te roepen bij een interventie. Met de paging van ASTRID kunnen gebruikers snel pagingberichten sturen en ontvangen op het hele Belgische grondgebied. Het ASTRID-pagingnetwerk biedt maximale indoor dekking.

Pagingberichten versturen naar een pager kan via een alarmeringsterminal, via een ASTRID-radio of via de telefoon. Ook de provinciale meldkamers spelen een belangrijke rol in de alarmeringsketen. Zij versturen een elektronisch bericht naar de alarmeringsterminals van de hulpverleningszone, die op hun beurt de manschappen oproepen op hun pager.

brandweerman

Kenmerken van de ASTRID-paging:

  • hoge beschikbaarheid
  • landelijk netwerk
  • maximale indoor dekking

ASTRID streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, onder meer door de cruciale onderdelen van het netwerk redundant te maken. Het pagingnetwerk wordt net als het radionetwerk 24/7 bewaakt door het ASTRID Service Centre. Het is belangrijk dat paging-gebruikers de operationele richtlijnen van de FOD Binnenlandse Zaken naleven betreffende het verzenden van persoonsgegevens.

Meer over ASTRID

ASTRID radio's

Raamovereenkomst voor eindapparatuur

Als u toestellen uit de raamovereenkomst wilt aankopen bij een leverancier, hoeft u zelf geen overheidsopdracht meer uit te schrijven.

can we help you?

Uw persoonlijke ASTRID-adviseur

Wie nood heeft aan gespecialiseerd advies, kan steeds bij zijn ASTRID-adviseur terecht. ASTRID-adviseurs zijn elk verantwoordelijk voor een regio en/of discipline.

Abonnementen en tarieven ASTRID

Abonnementen & tarieven

Als u een radio, pager of ander toestel wilt gebruiken op het ASTRID-netwerk, dan moet u een contract sluiten voor een jaarlijks abonnement bij ASTRID