FIT

Field Intervention Team

Het Field Intervention Team (FIT) van ASTRID voert interventies uit op het terrein: niet alleen bij de gebruikers, maar ook in allerlei installaties van ASTRID zelf. Het FIT komt in actie als er ergens een probleem opduikt waarvoor niet onmiddellijk een oorzaak of een oplossing te vinden is. Op een hoogtechnologisch systeem als dat van ASTRID zijn voorvallen of storingen immers niet altijd gemakkelijk te verklaren. In die gevallen gaat het FIT ter plaatse om de situatie samen met de betrokkenen te analyseren, zodat er een oplossing kan worden gevonden. Het FIT voert metingen en analyses uit in het werkgebied van de gebruikers, maar bijvoorbeeld ook in basisstations of in de technische ruimtes van de provinciale meldkamers.

FIT

Gebruikers die een tussenkomst vragen, komen terecht bij het ASTRID Service Centre. Wanneer het ASC een materieel probleem detecteert, vraagt het aan de betrokken leverancier een technicus ter plaatse te sturen om het defect te herstellen. Als het probleem echter niet precies kan worden geïdentificeerd, dan geeft het ASC het dossier meteen door aan het FIT, of het nu gaat om een probleem met dekking, radio, pagers, LCT of CAD.

Het FIT behandelt ook alle vragen over de inzet van het mobiele basisstation (mobile technical unit of MTU): analyse, berekeningen en site survey.

Naast de controle van de installaties van de gebruikers en van ASTRID, doet het FIT ook meer en meer interventies die te maken hebben met de CAD-technologie, zoals tests van de elektriciteit in de provinciale meldkamers, tests van de bekabeling, technische bezoeken rond veiligheid, het installeren van kaarten en software enzovoort. Het FIT voert ook speciale metingen uit in verband met verstoring van het signaal, bijvoorbeeld bij interferentie of radio-elektrische storing.