New visuals

Over ASTRID

ASTRID is een gespecialiseerde telecomoperator voor de hulp- en veiligheidsdiensten in België. 

ASTRID is een operator die politie, brandweer en andere hulpdiensten in staat stelt om efficiënt te communiceren, om zo het goede verloop van de operaties op het terrein en de veiligheid van de burger te verzekeren.

ASTRID staat voor All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatchings. De naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. werd opgericht in 1998 op initiatief van de federale en lokale overheden om een gezamenlijk communicatienetwerk voor alle hulp- en veiligheidsdiensten uit te bouwen.

ASTRID levert vier belangrijke basisdiensten: radiocommunicatie, paging, dispatching-oplossingen en een mobiel spraak -en data-aanbod. Samen vormen ze de sleutel tot soepele, betrouwbare en doeltreffende communicatie. Afhankelijk van de noden kunnen ze op geïntegreerde wijze of volledig los van elkaar worden gebruikt.

ASTRID nv

Organisatie

Sinds 1998 staat ASTRID in voor de uitbouw, het beheer en het onderhoud van een radio- en pagingnetwerk en meldkamers ten behoeve van alle hulp- en veiligheidsdiensten. ASTRID is een initiatief van de Belgische overheid. ASTRID is een naamloze vennootschap van publiek recht die werd opgericht in uitvoering van de wet van 8 juni 1998 (Belgisch Staatsblad van 13 juni 1998) betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. De statuten van de vennootschap zijn opgenomen in het in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit van 27 juni 1998 (Belgisch Staatsblad van 31 juli 1998).

Meer info

CCU

Gebruikers

ASTRID verzorgt momenteel de kritieke communicatie van alle politiezones, alle brandweerkorpsen en de meeste hulp- en veiligheidsdiensten (samen zo’n 750 verschillende organisaties).

Meer info

Pers

Neem contact op met onze Communication Manager voor persvragen, documentatie en fotomateriaal.

Meer info

Abonnementen

Vacatures

ASTRID is regelmatig op zoek naar nieuwe, enthousiaste medewerkers met diverse profielen. Misschien is een baan bij ASTRID ook iets voor u.

Meer info

ASTRID User Days 2018

ASTRID User Days 17-19 juni 2025

ASTRID zal de officiële gastheer zijn van Critical Communications World 2025 in Brussel. De ASTRID User Days vinden tegelijkertijd plaats op 17- 19 juni 2025 in Brussels Expo en bieden een zeer ruim overzicht van huidige en toekomstige applicaties op het gebied van kritische communicatie, lokalisatie, paging, track & trace, alarmering, dispatching, video, drones, enz.

Meer info

GDPR

AVG

De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden. ASTRID respecteert de bescherming van de privacy en voldoet aan de AVG.

Meer info