BLM

Tarieven & abonnementen

ASTRID biedt drie types Blue Light Mobile abonnementen. U kiest de formule die het best overeenstemt met uw profiel en uw noden. 

BLM7

Dit aanbod is voorbehouden aan de openbare hulp- en veiligheidsdiensten (Categorie 1).

  1. Prior – Voice & Data.
    Het aantal Prior SIM-kaarten is beperkt per entiteit.
  2. First – Voice & Data.
  3. First – Data only. Enkel voor het gebruik van data-toepassingen.

Voor elk abonnement moet u bepalen van welke Data formule u gebruik wenst te maken (Individueel of Fleet, en welke volumes).

Via het abonnementsformulier geeft u het prioriteitsniveau van
uw SIM-kaart aan: Prior of First.

VOICE

Eenmalige activeringskosten per SIM-kaart

10 €

Maandelijks basisabonnement per SIM-kaart

0 €

Verbindingskosten

0 €

Minimumduur van de oproep

60 sec

Boven de 60 sec zullen de tarieven die per minuut communicatie zijn vermeld, per seconde worden gefactureerd.

 

BELGIË

Prijs van de oproep (naar vaste telefoon of GSM)

0,0475 €/min

Prijs van de communicatie tussen Blue Light Mobile gebruikers in Europa

0 €

Versturen en ontvangen van SMS/MMS

0 €

 

DATA – GSM | SMARTPHONE | TABLET | LAPTOP | MDT

De SMS’en zijn in het ‘DATA only’ abonnement begrepen.
U ontvangt een bericht wanneer het verbruikte volume het forfait overschrijdt.

Individuele formule: ASTRID biedt de mogelijkheid om individuele Data abonnementen aan te gaan. Elke SIM-kaart gebruikt haar eigen datavolume.

ZONE EUROPA

Prijs per SIM kaart per maand*

Eenmalige
activeringskosten per SIM**

Overschrijding van het forfait

 

Volume/maand

   

            Prijs/MB

Gefactureerd per

0,5GB

2,00 €

 

 

                    10 €

 

 

              0,0248 €

 

 

          1kB

3GB

10,00 €

6GB

20,00 €

9GB

27,00 €

15GB

41,00 €

* Tarief 2017, in euro excl. BTW. De prijzen worden niet geïndexeerd. Formules enkel geldig in Europa.
** Van toepassing voor de Voice & Data kaarten en de Data only kaarten.

BLM

Abonnementsformulier

Vul het abonnementsformulier in om:

  • een nieuw abonnement aan te vragen
  • een abonnement tijdelijk of definitief op te zeggen
  • een abonnement opnieuw te activeren
  • de rechten die aan een abonnement verbonden zijn, aan te passen.

Het formulier is beschikbaar bij uw ASTRID-adviseur en het ASTRID Service Centre.

Contractuele voorwaarden

ASTRID heeft haar algemene voorwaarden grondig herzien, vereenvoudigd en bijgewerkt. De nieuwe algemene voorwaarden zijn het resultaat van een samenwerking tussen het Raadgevend Comité van Gebruikers, de bevoegde juridische diensten van de verschillende disciplines en ASTRID. Deze voorwaarden werden op 2 februari 2015 goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken. De nieuwe contractuele voorwaarden zijn:

Meer over ASTRID

BLM7

Raamovereenkomst Blue Light Mobile

ASTRID biedt een raamovereenkomst voor de aankoop van dataterminals die compatibel zijn met Blue Light Mobile.

can we help you?

Uw persoonlijke ASTRID-adviseur

Wie nood heeft aan gespecialiseerd advies, kan steeds bij zijn ASTRID-adviseur terecht. ASTRID-adviseurs zijn elk verantwoordelijk voor een regio en/of discipline.

Abonnementen en tarieven ASTRID

Abonnementen & tarieven

Als u een radio, pager of ander toestel wilt gebruiken op het ASTRID-netwerk, dan moet u een contract sluiten voor een jaarlijks abonnement bij ASTRID