BLM

Tarieven & abonnementen

ASTRID biedt verschillende types Blue Light Mobile abonnementen. U kiest de formule die het best overeenstemt met uw profiel en uw noden. 

BLM7

Dit aanbod is voorbehouden aan de openbare hulp- en veiligheidsdiensten (Categorie 1).

PRIOR
Het aantal Prior SIM-kaarten is beperkt per discipline en per entiteit. Meer informatie bij het Raadgevend Comité van Gebruikers.

  • Voice + Data
  • Voice only

FIRST

  • Voice + Data
  • Voice only
  • Data only

Eenmalige activeringskosten per SIM-kaart: 10 € /excl. BTW

Voor elk abonnement moet u bepalen van welke Data formule u gebruik wenst te maken (Individueel of Fleet, en welke volumes).

Via het abonnementsformulier geeft u het prioriteitsniveau van
uw SIM-kaart aan: Prior of First.

VOICE

Maandelijks basisabonnement per SIM-kaart

0 €

Verbindingskosten

0 €

BELGIË

Prijs van de oproep - naar vaste telefoon of GSM
(andere dan Blue Light Mobile)

0,0475 €/min - De oproep wordt
gefactureerd voor minimum 60 seconden.
Daarna wordt de communicatie per seconde
gefactureerd.

Versturen en ontvangen van SMS/MMS

0 €

Prijs van de communicatie tussen Blue Light Mobile gebruikers in Europa

0 €

 

DATA – GSM | SMARTPHONE | TABLET | LAPTOP | MDT

De SMS’en zijn in het ‘DATA only’ abonnement inbegrepen.
U ontvangt een bericht wanneer het verbruikte volume het forfait overschrijdt.

Individuele formule: Voor elk abonnement moet u bepalen van welke Data-formule u gebruik wenst te maken:

ZONE EUROPA

Maandelijks datavolume

 

Prijs per SIM kaart per maand*
No data 0 € (formule "Voice only")

0,5GB

2,00 €

1,5GB 4,50 €

4GB

10,00 €

8GB

20,00 €

12GB 27,00€

18GB

34,00 €

24GB

41,00 €

36GB 54,00 €
60GB 95,00 €

Overschrijdingen van het forfait: 0,0248 €/MB - gefactureerd per 1KB
* Tarief 2018, in euro excl. BTW. De prijzen worden niet geïndexeerd. Formules enkel geldig in Europa.
** Van toepassing voor de Voice & Data kaarten en de Data only kaarten

BLM

Abonnementsaanvraag via MyASTRID

U kunt voortaan uw Blue Light Mobile-abonnementen bestellen via de ASTRID-website, door verbinding te maken met het MyASTRID extranet. Vul het online abonnementsformulier in om:

  • een nieuw abonnement aan te vragen
  • een abonnement tijdelijk of definitief op te zeggen
  • een abonnement opnieuw te activeren
  • de rechten die aan een abonnement verbonden zijn, aan te passen.

Om toegang te krijgen tot het online platform om abonnementen aan te vragen dient u contact op te nemen met uw ASTRID-adviseur of het ASTRID Service Centre en één van onderstaande documenten ons ondertekend te bezorgen.

Contractuele voorwaarden

ASTRID heeft haar algemene voorwaarden grondig herzien, vereenvoudigd en bijgewerkt. De nieuwe algemene voorwaarden zijn het resultaat van een samenwerking tussen het Raadgevend Comité van Gebruikers, de bevoegde juridische diensten van de verschillende disciplines en ASTRID. Deze voorwaarden werden op 2 februari 2015 goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken. De nieuwe contractuele voorwaarden zijn:

Meer over ASTRID

BLM7

Applicaties Blue Light Mobile

Via Blue Light Mobile is het mogelijk om gebruik te maken van een divers aantal toepassingen. Het principe van het “mobiele kantoor” ligt binnen handbereik voor ploegen te voet of in hun interventievoertuigen.

can we help you?

Uw persoonlijke ASTRID-adviseur

Wie nood heeft aan gespecialiseerd advies, kan steeds bij zijn ASTRID-adviseur terecht. ASTRID-adviseurs zijn elk verantwoordelijk voor een regio en/of discipline.

Abonnementen en tarieven ASTRID

Abonnementen & tarieven

Als u een radio, pager of ander toestel wilt gebruiken op het ASTRID-netwerk, dan moet u een contract sluiten voor een jaarlijks abonnement bij ASTRID