Geoportal dispatch

Lokale dispatchingoplossingen

ASTRID stelt ook lokale meldkameroplossingen ter beschikking van de hulp- en veiligheidsdiensten.

Sommige organisaties rekenen alleen voor het ontvangen van de noodoproepen (calltaking) op de provinciale meldkamer. De dispatching van hun mensen en middelen doen ze zelf. Aan die organisaties biedt ASTRID dispatchingoplossingen op afstand, in de vorm van line connected terminals (LCT). Die terminals zijn verbonden met de provinciale meldkamers (CIC en HCS100), maar worden dus op afstand gebruikt. Die afstand moet worden overbrugd door middel van transmissielijnen en beschermd met firewalls, waardoor LCT’s kwetsbaarder zijn voor mogelijke technische problemen dan dispatchingwerkstations die zich in de beveiligde omgeving van een CIC bevinden – een feit waar organisaties rekening mee moeten houden.

Afhankelijk van het model heeft een LCT functies die vergelijkbaar zijn met de functies van een werkstation in de provinciale meldkamer: men kan er gespreksgroepen mee beheren, databases van de provinciale meldkamer aanvullen of raadplegen, ploegen uitsturen enzovoort. De dispatcher kan de ploegen op het terrein allerlei nuttige informatie bezorgen, bijvoorbeeld over de plaats van een incident en het traject ernaartoe, en eventueel plannen, rapporten of documenten doorsturen.

Organisaties die beschikken over Radio Position kunnen op de kaart van hun LCT zien waar hun mensen of voertuigen zich bevinden. Dat bespaart een korps heel wat communicatie, het verhoogt de efficiëntie en niet het minst de veiligheid van de ploegen op het terrein.

ASTRID biedt verschillende soorten LCT’s aan:

  • Dispatch/S
  • Dispatch/N
  • CAD Viewer
  • Radio Dispatch
LCT

Abonnementen voor dispatchingoplossingen op afstand (LCT)

ASTRID stelt de LCT’s ter beschikking via een all-in huurformule: een jaarlijkse bijdrage die de afbetaling van de apparatuur, het onderhoud en het ASTRID-abonnement dekt. De LCT’s worden enkel te huur aangeboden, met uitzondering van de Dispatch/N en de CAD Viewer, die ook kunnen worden aangekocht.

All-in huurformule
De tabel in bijlage onderaan vermeldt voor elk type LCT de totale gebruikskosten, inclusief:

  • de kostprijs van de terminal
  • de kostprijs van een omnium onderhoudscontract (verplicht)
  • de kostprijs van het ASTRID-abonnement voor dat type terminal.

Prijzen voor begrotingsdoeleinden
De prijzen in deze fiche worden enkel gegeven voor begrotingsdoeleinden, aangezien ze onderhevig zijn aan schommelingen van de interestvoeten. ASTRID bezorgt u op verzoek een nauwkeurige, uitvoerige en up-to-date offerte.

Huurlijn niet inbegrepen
De LCT worden op de provinciale meldkamers aangesloten via een huurlijn die ten laste is van de gebruiker en dus niet in de prijs is inbegrepen. Voor die verbinding zal het HiLDE-netwerk zo veel mogelijk moeten worden gebruikt.

Meer over ASTRID

ASTRID radio's

Raamovereenkomst voor eindapparatuur

Als u toestellen uit de raamovereenkomst wilt aankopen bij een leverancier, hoeft u zelf geen overheidsopdracht meer uit te schrijven.

can we help you?

Uw persoonlijke ASTRID-adviseur

Wie nood heeft aan gespecialiseerd advies, kan steeds bij zijn ASTRID-adviseur terecht. ASTRID-adviseurs zijn elk verantwoordelijk voor een regio en/of discipline.

Abonnementen en tarieven ASTRID

Abonnementen & tarieven

Als u een radio, pager of ander toestel wilt gebruiken op het ASTRID-netwerk, dan moet u een contract sluiten voor een jaarlijks abonnement bij ASTRID