Radiocommunicate

Applicaties

ASTRID biedt applicaties aan die het werk op het terrein vergemakkelijken.

Politie ASTRID

Radio Position to CAD / to Provider

Met Radio Position kunnen gebruikersorganisaties op het moment zelf de positie van hun ploegen op het terrein opvolgen. Dat kan de veiligheid van de patrouilles verhogen, en bovendien zijn de gegevens bruikbaar voor allerlei toepassingen.

ASTRID heeft een centrale locatieserver aan het ASTRID-radionetwerk gekoppeld. Die server ontvangt de coördinaten van de (ingebouwde) gps van de radio’s en stuurt ze door naar de meldkamer. Momenteel zijn er twee diensten beschikbaar die combineerbaar zijn:

  • Radio Position to CAD: de server stuurt de posities van de radio’s naar de provinciale meldkamer (CIC/HCS) of een dispatchingstation op afstand (LCT).
  • Radio Position to Provider: de server stuurt de posities van de radio’s naar een ander systeem (externe provider). De gegevens zijn dus bruikbaar voor allerlei toepassingen.

Radio Position is beschikbaar voor draagbare en mobiele radio’s uitgerust met het Location Information Protocol (LIP). De enige beperking is die van het gps-signaal, dat niet in gebouwen kan doordringen. Patrouilles die zich in een gebouw bevinden, zullen dus niet altijd zichtbaar zijn.

Radio ziekenwagen

SDS-to-GPS

Via een SDS-to-GPS-melding ontvangt een ploeg in haar voertuig nog vóór het uitrijden de juiste coördinaten van haar bestemming. De ploeg hoeft de gps zelf niet meer in te stellen en weet meteen waar ze heen moet. Voor meldkamers van brandweer, politie en hulpdiensten is het een interessante toepassing om efficiënter ploegen aan te sturen en de aanrijtijden te verkorten. De provinciale meldkamer (CIC/HCS) stuurt bij de aanmaak van een incident standaard een kort tekstbericht (SDS) naar de ingezette ploeg, met daarin onder meer het adres van het incident, het type incident, de gegevens van de oproeper enzovoort. SDS-to-GPS voegt daar nog een tweede bericht aan toe met de XY-coördinaten van de locatie. De boordradio ontvangt ook dat bericht en stuurt de gegevens naar de gps in de wagen, zodat de ploeg vlot naar de juiste locatie kan navigeren.

De ploeg hoeft het adres niet meer in de gps in te typen, waardoor tijd wordt bespaard en de kans op foutjes afneemt. Ook als er geen precies adres is, bijvoorbeeld als het gaat over een kruispunt of een parking, weet de gps dankzij de XY-coördinaten toch precies waar de ploeg heen moet.

Meer over ASTRID

ASTRID radio's

Raamovereenkomst voor eindapparatuur

Als u toestellen uit de raamovereenkomst wilt aankopen bij een leverancier, hoeft u zelf geen overheidsopdracht meer uit te schrijven.

can we help you?

Uw persoonlijke ASTRID-adviseur

Wie nood heeft aan gespecialiseerd advies, kan steeds bij zijn ASTRID-adviseur terecht. ASTRID-adviseurs zijn elk verantwoordelijk voor een regio en/of discipline.

Abonnementen en tarieven ASTRID

Abonnementen & tarieven

Als u een radio, pager of ander toestel wilt gebruiken op het ASTRID-netwerk, dan moet u een contract sluiten voor een jaarlijks abonnement bij ASTRID