GDPR

AVG

De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Als Data Controller respecteert ASTRID de gegevensbescherming en voldoet het aan de AVG.  ASTRID eist van haar leveranciers dat zij zich ook strikt aan de AVG houden.  Documenten met betrekking tot onze vereisten zijn hier beschikbaar.