Netwerk
Op het terrein

Nieuwe politiezone Binche-Anderlues-Lermes: fusie maakt macht

Police Binche

Een primeur in Wallonië: door de fusie van oude zones is op 1 juli 2023 officieel de nieuwe politiezone Binche-Anderlues-Lermes ontstaan. Een schaalvergroting die in de eerste plaats bedoeld is om de operationele efficiëntie te versterken, zegt Laurent Raspe, de korpschef van de nieuwe politiezone.

Binch Police

“In 2019 constateerden Philippe Stratsaert (korpschef van de zone Lermes) en ikzelf dat onze twee zones door een tekort aan budget en personeel niet optimaal functioneerden, zeker niet wat de basisfuncties betreft die we bij wet moeten verzekeren. Al snel kwamen we tot de conclusie dat we beter zouden samenwerken, zeker omdat de zones Binche-Anderlues en Lermes reeds als potentieel fusioneerbaar te boek stonden.

Al vóór het fusieproces bestonden er een aantal bilaterale overeenkomsten en partnerschappen tussen beide zones, bijvoorbeeld op het gebied van het toezicht of de slachtofferhulp. Een fusie was de logische volgende stap.

Om de burgemeesters en gemeenteraden van de zes gemeenten te overtuigen van de relevantie van een fusie, hebben we eerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Vervolgens hebben we alle operationele voordelen en financiële gevolgen onder de loep genomen. Zodra het akkoord beklonken was, hebben we de FOD Binnenlandse Zaken ingelicht dat we bereid waren om te fuseren. Er werd een operationeel plan opgesteld."

Geleidelijke fusie
"We gingen meteen stap voor stap te werk en voegden de diensten één voor één zorgvuldig en met de nodige flexibiliteit samen. Zo konden we vaststellen wat wel werkte en wat niet, en op zoek gaan naar oplossingen om de herhaling van problemen te voorkomen.

Gedurende het hele proces kwam er wekelijks een stuurgroep bijeen om de situatie te evalueren. We moesten met alles rekening houden. Van allerlei technische problemen en aanwervingen in functie van het definitieve organigram tot het opnieuw inschrijven van onze voertuigen. En vooral: ons personeel informeren en betrekken, want het menselijke kapitaal is van cruciaal belang.

Eind 2020 ging dan de prefusie van start met de samenvoeging van de onderzoeks- en opsporingsdiensten. We beslisten om een aantal commissariaten te groeperen, de politiezone helemaal opnieuw in te delen en infrastructuurwerken te starten op het commissariaat van Binche. Tegelijkertijd kwamen we bijeen met het CIC, opdat we al in een prefusie-zone zouden kunnen werken. Het CIC heeft fantastisch werk verricht, in het bijzonder voor de herindeling van de kaart en de herstructurering van de dispatching, met de hulp van ASTRID op een enkele CADViewer.

Vervolgens voegden we alle andere diensten samen – logistiek, IT, human resources en financiën – en tot slot ook de dienst verkeer.”

Visie op lange termijn
 "In de afgelopen drie jaar is elke beslissing genomen in het licht van de fusie, of het nu ging om aanwervingen, personeelsorganisatie, de aankoop van een nieuwe server of de omschakeling naar VoIP-telefonie. In plaats van in 1+1 te denken, kozen we voor oplossingen die voordelig zouden uitpakken voor de hele zone, voor en na de fusie. Die werkwijze heeft uiteindelijk dubbel werk voorkomen en geleid tot meer efficiëntie en schaalvoordelen. Er zijn ongetwijfeld nog andere manieren van aanpak, maar voor ons was dit de beste oplossing.

Alles is heel vlot verlopen, zowel organisatorisch als qua personeel. Iedereen heeft snel zijn weg gevonden. En 1 juli, de officiële dag van de fusie, was haast een dag als alle andere! We hebben nu een politie die weer alle basisfuncties verzekert. Er moet natuurlijk nog veel gebeuren, maar alles gaat in de richting van een modern politiekorps dat uitgerust is met de nieuwste technologieën." 

Police Binche

ASTRID, partner van de fusie
"De integratie van nieuwe technologieën was een rode draad in de fusie.

Zodra er was beslist om te fusioneren, zijn we gaan samenzitten met onze partners en leveranciers om een implementatieplan uit te werken voor de optimalisatie van onze operationele efficiëntie.

Zo hebben we met ASTRID een volledige inventarisatie van de radio's uitgevoerd: verouderde toestellen werden vervangen en licenties vernieuwd, het uitzendplan werd herzien en knelpunten werden opgelijst. We hebben ook gevraagd om alle radio’s een software-update te geven, om een naadloze communicatie over de hele zone te verzekeren.

Sinds de fusie beschikken al onze personeelsleden over Blue Light Mobile kaarten en is ASTRID onze enige leverancier geworden. Qua beheer is het echt een pluspunt om maar één operator te hebben, zo profiteren we van de allernieuwste technologie.

De samenwerking is perfect verlopen, en het feit dat ASTRID ons voorrang heeft gegeven in de range, was mooi meegenomen."

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.