Netwerk
Organisatie
Op het terrein
Service
Events

Next Generation Radio Communication

We bereiden de toekomst voor

Next Gen Comm

Dataverkeer via 4G/5G-netwerken schept ongekende nieuwe mogelijkheden, ook in de communicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. Om die mogelijkheden optimaal te kunnen benutten, bekijkt ASTRID samen met de overheid en de hulp- en veiligheidsdiensten hoe een nieuw betrouwbaar, beveiligd maar ook voor alle betrokkenen betaalbaar breedbandnetwerk voor missiekritieke communicatie ontwikkeld kan worden.

ASTRID

De technologie evolueert razendsnel: artificiële intelligentie, Internet of Things (IoT), smart city, video, drones … Al deze toepassingen bieden mogelijkheden die ook voor de hulp- en veiligheidsdiensten een grote meerwaarde kunnen betekenen op het terrein. Maar de TETRA-communicatie die we vandaag kennen, is niet gebouwd om grote hoeveelheden data te versturen. Een nieuw breedbandnetwerk voor missiekritieke communicatie, dat minstens aan dezelfde strenge eisen moet voldoen als het huidige TETRAnetwerk, zal in de toekomst de mogelijkheden van deze nieuwe technologieën dichter bij de hulpverlener brengen.

MOCN-architectuur
Een mogelijke architectuur voor het ASTRIDnetwerk van de toekomst is die van een MultiOperator Core Network (MOCN). Dat wil zeggen dat ASTRID gebruik zou maken van de bestaande masten van één of meer commerciële operatoren, terwijl de core (het brein) van het netwerk onder het beheer en de controle van ASTRID zou blijven. Op die manier zou enkel ASTRID een zicht hebben op de communicatie-informatie, terwijl ze toch gebruik zou kunnen maken van bestaande commerciëleoperator-infrastructuur voor de transmissie van de informatie. Bovendien kan ASTRID op basis van een eigen core autonoom het prioriteitsniveau van de communicatie bepalen. De operator moet dan op basis van het koninklijk besluit van 28 november 2021 over radiotoegang in de frequentieband 700 MHz, deze prioriteit voor de ASTRID-gebruikers respecteren.

Dekking. Hulp- en veiligheidsdiensten kunnen overal op het grondgebied tussenbeide moeten komen. De huidige ASTRID (TETRA) radiodekking bestrijkt daarom het hele grondgebied, dus ook nauwelijks bevolkte zones zoals natuurgebieden, bossen, … De commerciële publieke netwerken leggen zich daarentegen vooral toe op dichtbevolkte zones of op zones waar er veel industrie is. Dit betekent dat de bestaande dekking van de commerciële operatoren op sommige plaatsen onvoldoende zal zijn voor de ASTRID-gebruikers. ASTRID zal dus moeten zorgen voor extra masten, ofwel door een operator te betalen om die extra sites te voorzien ofwel door ze zelf te bouwen. ASTRID wil ook akkoorden sluiten met privénetwerken om gebruik te kunnen maken van de bestaande lokale netwerkinfrastructuur. Denk maar aan het netwerk op de luchthaven van Zaventem, of in andere belangrijke zones (indoor en outdoor) zoals metro’s, havens en Seveso-bedrijven.

ASTRID

Robuustheid en beschikbaarheid. Een netwerk voor de hulp- en veiligheidsdiensten moet ontworpen zijn om in moeilijke en kritieke Voordelen van MOCN — De core die gevoelige operationele informatie bevat, blijft binnen een door ASTRID beheerde en gecontroleerde omgeving; — De prioriteit van de communicatie wordt enkel bepaald door ASTRID via de ASTRID core; — Masten van andere operatoren gebruiken, betekent een grote besparing. De kostprijs van een eigen netwerk van masten voor 4G/5G zou te hoog zijn en de bouw ervan zou te lang duren. Bovendien zouden extra masten in het dichtbevolkte en -bebouwde België veel weerstand oproepen. — Upgrades en onderhoud van de core kunnen gepland worden volgens de noden van hulp- en veiligheidsdiensten en niet in functie van de grotere massa publieke gebruikers op een commercieel netwerk (en de bijbehorende core). omstandigheden maximaal beschikbaar te blijven. Een voorbeeld hiervan was de uitval van commerciële basisstations tijdens de overstromingen van afgelopen zomer door de lokale uitval van het elektriciteitsnetwerk. De commerciële basisstations hebben vaak maar een batterijautonomie van minder dan een uur, de huidige ASTRID (TETRA) sites hebben 10  à 12 uur autonomie. ASTRID zal dus moeten zorgen dat er voldoende sites uitgerust worden met een stroomvoorziening met voldoende (batterij)autonomie. Dit kan ook hier door ofwel operatoren te betalen om dit te doen, ofwel door een aantal eigen sites voldoende robuust uit te bouwen.

Dedicated Disaster Recovery/umbrella network. In een MOCN-model kunnen een aantal masten van een commerciële operator of van ASTRID uitgerust worden met een specifiek voor de hulp- en veiligheidsdiensten voorbehouden frequentieband (700MHz PPDR band 28+68). Met deze masten kan dan een back-upnetwerk gebouwd worden dat de hulp- en veiligheidsdiensten garandeert dat ze, in geval van uitzonderlijke omstandigheden waarbij commerciële operatoren de verwachte dienstverlening niet meer volwaardig kunnen bieden, toch nog een over een nationaal communicatienetwerk kunnen beschikken – weliswaar met beperkte services, bijvoorbeeld enkel spraakcommunicatie. Het aantal masten voor dit disaster recovery/umbrella network zal de kwaliteit van de dekking en/of de mogelijke services bepalen. Deze masten moeten zeker zeer robuust uitgevoerd worden, zowel wat de autonomie (elektriciteit) betreft als wat de transmissie (verbinding met de core) betreft. Dit betekent dat deze “umbrella sites/basisstations/ masten” zeer duur zijn. Het aantal masten dat ASTRID op die wijze wil/kan uitrusten zal dus moeten bekeken worden vanuit de financiële middelen die worden voorzien.

Voordelen van MOCN

  • De core die gevoelige operationele informatie bevat, blijft binnen een door ASTRID beheerde en gecontroleerde omgeving;
  • De prioriteit van de communicatie wordt enkel bepaald door ASTRID via de ASTRID core;
  • Masten van andere operatoren gebruiken, betekent een grote besparing. De kostprijs van een eigen netwerk van masten voor 4G/5G zou te hoog zijn en de bouw ervan zou te lang duren. Bovendien zouden extra masten in het dichtbevolkte en -bebouwde België veel weerstand oproepen.
  • Upgrades en onderhoud van de core kunnen gepland worden volgens de noden van hulp- en veiligheidsdiensten en niet in functie van de grotere massa publieke gebruikers op een commercieel netwerk (en de bijbehorende core).
ASTRID brandweer

Evolutiepad
Een nieuw breedbandnetwerk uitbouwen vraagt tijd. In eerste instantie moeten de fundamenten worden gelegd voor het nieuwe breedbandnetwerk. Het is de autosnelweg waarlangs de data zullen passeren. Welke applicaties er precies over gaan rijden, en welke concrete producten en diensten daar bijhoren, zal de komende jaren pas duidelijk worden. Gesprekken met de gebruikersorganisaties over de noden en verwachtingen van de verschillende disciplines zullen die ontwikkeling sturen.

Blue Light Mobile. De telefoniediensten (spraak en data) van Blue Light Mobile, die nu volgens het roamingprincipe de netwerken van de commerciële operatoren gebruiken, zullen worden overgenomen op het nieuwe mission critical breedbandnetwerk van ASTRID. Prioritair communiceren met een smartphone zal dus mogelijk blijven.

Transitie
ASTRID is reeds volop begonnen met de voorbereiding van dit toekomstig model, en zal dit — in samenspraak en na akkoord van de verschillende stakeholders (overheid en hulpen veiligheidsdiensten) — in de komende tijd verder uitwerken. Na de goedkeuring kan echt gestart worden met het project en verwachten we dat het nieuwe breedbandnet tegen eind 2025 operationeel zou kunnen zijn. De hulpen veiligheidsdiensten die op dat moment klaar zijn om de overstap te maken, zullen dat kunnen. Maar ze zullen de eerste jaren ook probleemloos kunnen blijven communiceren met andere diensten die nog van de TETRAtechnologie gebruik maken. ASTRID voorziet een overgangsperiode waarin het oude TETRA-netwerk en het nieuwe breedbandnetwerk naast elkaar zullen bestaan. ASTRID zal onderzoeken wat de optimale interconnectie zou moeten zijn om in die transitieperiode alle disciplines de tijd te geven om te migreren naar het nieuwe systeem. Ook hier zal op basis van de financiële mogelijkheden gekeken moeten worden hoelang deze transitieperiode kan duren, want twee netwerken operationeel houden betekent dubbele kosten.

AUD 2022 register
Bezoekers

Inschrijven voor de ASTRID User Days

Zet de ASTRID User Days
van 18 & 19 mei alvast in uw agenda!

Meer informatie

Standhouders AUD
Standhouders

Exposanten

Ontdek de volledige standhouderslijst van de ASTRID User Days 2022

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.