Netwerk
Op het terrein
Service

‘Beter omgaan met multidisciplinaire gespreksgroepen.’

Interview met Peter Pollet, ondervoorzitter van het Raadgevend Comité van Gebruikers

Peter Pollet, CCU ASTRID

Het Raadgevend Comité van Gebruikers (RCG) behartigt de belangen van de organisaties die het ASTRID-netwerk gebruiken. Na het interview met voorzitter Luc Moons in het juni-nummer van Switch, laten we nu de ondervoorzitter van het RCG aan het woord, Peter Pollet, die in het comité de Civiele Veiligheid vertegenwoordigt.

Wat was voor u recent een belangrijke vernieuwing in de dienstverlening van ASTRID?
We zijn blij dat TETRAsim er is. Dat is een online cursus die onze mensen helpt om hun radio’s correct te leren gebruiken. De twee eenheden van de Civiele Bescherming zijn er al mee aan de slag gegaan, binnenkort volgt ook de Brandweer. Corona heeft heel het proces wat vertraagd, omdat we in elke zone een verantwoordelijke moesten zoeken die als beheerder kan optreden. En die verantwoordelijken moesten we ook eerst opleiden om met het programma te leren werken. Maar intussen is die stap gezet en kan iedereen starten.

Waarom was er nood aan een dergelijke opleiding?
Alles gaat terug tot de aanslagen in Zaventem en Brussel in 2016. Toen is pijnlijk duidelijk geworden dat de fleetmap — die beschrijft wie welke gespreksgroepen in welke omstandigheden moet gebruiken — niet voldoende gekend was door de mensen op het terrein. Die groepen staan ook beschreven in omzendbrieven die officieel gepubliceerd zijn. Maar in de praktijk is dus gebleken dat velen bij de aanslagen monodisciplinair bleven werken volgens de manier waarop ze dat gewoon waren bij routine-opdrachten, en dat er niet optimaal gebruik werd gemaakt van de mogelijkheden om multidisciplinair te werken. Dat komt wellicht doordat we sinds de oprichting van ASTRID geen enkele gebeurtenis van die grootteorde hadden meegemaakt. Maar als het erop aankomt, is het wel belangrijk dat medewerkers over de parate kennis beschikken om bijvoorbeeld de juiste groep of folder te kiezen. Die reflex kunnen we via TETRAsim beter aanleren.

Is TETRAsim een handig instrument?
Het is een nuttig instrument, maar zeker niet gemakkelijk. Eigenlijk heeft de Finse fabrikant ons een lege doos bezorgd die wij nu moeten invullen op onze maat: met onze fleetmap erin, en met de manier waarop wij in België onze radio’s gebruiken. Dat kan een buitenlandse leverancier niet voor ons doen. Medewerkers moeten inloggen op een website en krijgen dan de nodige uitleg op hun scherm, zoals bij een PowerPoint. De kracht van TETRAsim ligt erin dat er bij sommige slides een radio op het scherm verschijnt. Dat is een interactief, virtueel model van een echte radio: de toetsen kunnen worden aangeklikt en de radio reageert dan zoals een echte radio. Voor elk type radio is dus een specifieke cursus nodig met de juiste virtuele modellen. Helaas duikt er af en toe een bug op die de boel blokkeert. Daardoor is het soms minder efficiënt dan we zouden willen. Maar dat is eerder uitzonderlijk, en we proberen het in samenwerking met ASTRID zo snel mogelijk op te lossen.

Peter Pollet CCU ASTRID

Zullen de gespreksgroepen van de fleetmap dan bij alle gebruikers voldoende gekend zijn?
Bij de hulp- en veiligheidsdiensten zou dat moeten volstaan om de gespreksgroepen beter in te zetten. Maar we mogen ook de gebruikers van de tweede categorie niet vergeten. Ik denk bijvoorbeeld aan de veiligheidsmensen in onze havens. We hebben er alle belang bij dat zij ook in de juiste gespreksgroepen zitten als er zich incidenten voordoen. Ik heb onlangs nog een presentatie gegeven voor een publiek van tweede categorie-gebruikers. Daar bleken toch heel wat mensen niet op de hoogte te zijn van het feit dat er recent speciaal voor hen gespreksgroepen waren aangemaakt. Daarover moet dus nog duidelijker gecommuniceerd worden. De presentatie was alvast een eerste stap in de goede richting, ik denk dat er nog interessante samenwerkingen zullen volgen.

Welke grote uitdagingen ziet u voor ASTRID in de toekomst?
Het grootste thema van de toekomst wordt het uitfaseren van het TETRAprotocol en de overstap naar breedbandcommunicatie. Het is duidelijk dat die behoefte er bij alle hulp- en veiligheidsdiensten is. We leven nu eenmaal in een digitale maatschappij. Alle gegevens via een spraakkanaal overbrengen is nooit zo efficiënt als echte data uitwisselen. Denk maar aan meetgegevens, data uit rapporten… Ook video valt niet te onderschatten: er is geen betere manier om een duidelijk beeld te geven van de situatie ter plaatse voor mensen die vanop afstand de nodige support moeten leveren. Vandaag lenigt ASTRID die nood door in Blue Light Mobile-kaarten te voorzien, waarmee ook data kunnen worden uitgewisseld. Maar we beschouwen dat als een voorlopige oplossing tot de technologie er zal zijn voor een volwaardige breedbandoplossing. Dat is ook het speerpunt van het bedrijfsplan van ASTRID voor de komende jaren. En die visie onderschrijven we volledig. Soms zijn er meningsverschillen over de manier waarop dat moet worden aangepakt, maar we weten intussen dat ASTRID de dingen niet laat hangen. Als er iets moet gebeuren, dan doet ASTRID wat ze moet doen. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

ASTRID radio's

Raamovereenkomst voor eindapparatuur

Als u toestellen uit de raamovereenkomst wilt aankopen bij een leverancier, hoeft u zelf geen overheidsopdracht meer uit te schrijven.

can we help you?

Uw persoonlijke ASTRID-adviseur

Wie nood heeft aan gespecialiseerd advies, kan steeds bij zijn ASTRID-adviseur terecht. ASTRID-adviseurs zijn elk verantwoordelijk voor een regio en/of discipline.

Abonnementen en tarieven ASTRID

Abonnementen & tarieven

Als u een radio, pager of ander toestel wilt gebruiken op het ASTRID-netwerk, dan moet u een contract sluiten voor een jaarlijks abonnement bij ASTRID

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.