Op het terrein

Ook patrouilleschepen marine gebruiken ASTRID

De kust is veilig

Marine ASTRID

Zoals bekend, heeft ASTRID de taak om op Belgisch grondgebied in veilige communicatie te voorzien voor de hulp- en veiligheidsdiensten. Dat daar ook een heel stuk Noordzee bij hoort, beseffen weinigen. Maar ook de Belgische marine maakt gebruik van de ASTRID-diensten.

Marine ASTRID

De marinebasis van Zeebrugge heeft naast een aantal grotere schepen ook twee patrouilleschepen, treffend genoemd naar de mythologische tweeling Castor en Pollux. Het zijn zeewaardige schepen met een lengte van meer dan 50 meter die worden ingezet om in de kustwateren te patrouilleren. Castor en Pollux zijn zogenaamde Ready Duty Ships, zeggen luitenant Arnout Van de Bruaene en commandant Olivier Vogels. ‘We moeten in maximaal twee uur kunnen uitvaren, ook op nieuwjaarsnacht bijvoorbeeld. Maar vaak is die timing nog korter. Van maandag tot vrijdag zitten we continu op zee.’

Wat doet een patrouilleschip zoal?
Arnout: ‘Ten eerste is er uiteraard het militaire luik. We helpen andere schepen als de Godetia om zich voor te bereiden op buitenlandse missies, bijvoorbeeld met oefeningen waarbij wij fungeren als een snel schip dat een bedreiging kan zijn. Of we helpen de radar kalibreren van andere schepen. We zijn eigenlijk de ideale partner omdat we altijd op zee zijn.’ Olivier: ‘Daarnaast zorgen we samen met andere partners van de kustwacht voor de veiligheid –safety en security, zoals dat heet. Safety is te vergelijken met verkeersveiligheid. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende volgt het drukke scheepvaartverkeer op zoals een verkeerstoren dat voor de luchtvaart doet,en coördineert reddingsoperaties. Van een zeiljacht dat zijn mast is kwijtgeraakt tot drenkelingen redden.’ ‘Het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK), vlak naast de marinebasis in Zeebrugge, zorgt voor de security op zee en controleert of de wetgeving op zee wordt nageleefd. We controleren schepen bijvoorbeeld op illegale lozingen, of gaan aan boord bij vissersschepen voor gerichte controles.
Worden er geen onwettige visserstechnieken gebruikt, zijn alle documenten in orde?’

Marine ASTRID

Jullie voeren die taken niet alleen uit.
‘En dat is waar we ASTRID voor nodig hebben. We werken heel nauw samen met andere kustwachtpartners, zoals de douane en de scheepvaartpolitie.
Bij visserijcontroles, bijvoorbeeld, gaan we vaak samen aan boord. Elk apart mogen we wettelijk gezien niet alles controleren, maar samen wel. En we vragen vaak ook informatie op aan elkaar, want het is soms echt een juridisch kluwen. Dan is het handig dat je ook een gezamenlijk communicatiesysteem hebt.’
‘In de praktijk staan Castor en Pollux in verbinding met het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) dat fungeert als meldkamer. En we gebruiken de radio’s
ook bij interventies. Bijvoorbeeld als we bij een ander schip aan boord gaan met een RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat, een stevigere en snellere versie van een Zodiac, nvdr).’

Wat zijn voor jullie de pluspunten van het ASTRID-systeem?
‘Om te beginnen dat alle partners op hetzelfde systeem zitten, met gezamenlijke gespreksgroepen. Dat maakt de informatieuitwisseling een stuk handiger. En je kunt niet worden afgeluisterd. Als je controles wil doen, is het geen goed idee als iedereen weet dat je eraankomt.’ 

ASTRID Marine

Hoe verloopt die samenwerking eigenlijk?
Olivier: ‘De samenwerking heeft veel meerwaarde. Zoals gezegd kunnen alleen gezamenlijke patrouilles echt grondige controles uitvoeren. Maar ook de vloot van de partners is complementair. De politie heeft kleinere boten voor snelle controles, wij blijven langer op zee en kunnen meer mensen aan boord hebben.’ ‘We hebben standaard een bemanning van 15 mensen, met daarbovenop nog plaats voor 15 extra. We hebben dus plaats genoeg om drenkelingen op te vissen en de juiste zorgen te bieden, of om te fungeren als centraal platform op zee. Eenheden van de federale politie of de douane kunnen dan verschillende dagen aan boord blijven voor gezamenlijke acties.’

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.