Organisatie
Service

Nieuw MyASTRID-portaal

Nieuwe toepassing, betere service

MyASTRID new

Het bestaande MyASTRID-portaal heeft een aantal nieuwe functies gekregen die de interactie tussen de gebruikers en ASTRID beter zal stroomlijnen. In de nieuwe versie van MyASTRID zal het mogelijk zijn om abonnementen te activeren of te wijzigen voor radio, paging én Blue Light Mobile.

Efficiëntie
De digitale formulieren zullen de aanvragen beter structureren. Bovendien controleert het systeem de ingevoerde data. Tot vandaag gebeuren aanvragen via Excel-sheets waar vaak fouten in sluipen. Die worden pas opgemerkt als de mensen van het service centre de aanvraag behandelen, wat tot veel heen en weer gemail leidt en tijd kost. De digitale formulieren op het vernieuwe MyASTRID-portaal maken dat proces transparanter en eenvoudiger, zowel voor de gebruiker als voor het ASTRID service centre.

Functies
MyASTRID is een B2B-toepassing. Enkel sleutelfiguren binnen een organisatie die gemachtigd zijn om de abonnementen te beheren, krijgen toegang tot het portaal:

  • Zij kunnen meervoudige aanvragen doen — tien activaties in één keer bijvoorbeeld — of afzonderlijke wijzigingen per toestel (overzicht van alle abonnementen).
  •  Ze zullen ook incidenten kunnen melden,
  • de status van een ticket kunnen raadplegen
  • en zien welke interventies op het ASTRID netwerk gepland staan.
MyASTRID new

Overzicht van uw abonnementen
Via het nieuwe portaal zal fleet management een stuk eenvoudiger worden. De beheerder krijgt er een overzicht van de abonnementen — toestel per toestel — en de mogelijkheid om de inventaris per product te controleren – voor radio, pager en Blue Light Mobile. Bovendien is het mogelijk om rechtstreeks een aanpassing te vragen (swap, tijdelijke deactivering, …) van een specifiek abonnement in de lijst.

Beheer van contacten
Een belangrijk verschil met de situatie vandaag is het beheer van de contacten. De gebruikersorganisaties zullen zelf hun contactenlijst beheren. Als mensen vertrekken of van dienst veranderen, wordt van de organisaties verwacht dat ze die gegevens zelf updaten. Vandaag moeten die wijzigingen gebeuren aan de kant van ASTRID, maar de doorstroming van die informatie verloopt niet altijd optimaal.

De toekomst voorbereiden
De ontwikkeling van het MyASTRID portaal is geen eindpunt, het is het begin van een evolutie. Het herstructureren van aanvragen met kwaliteitscontrole is een eerste stap naar meer automatisering. De meeste aanvragen zijn heel standaard. Als we die op termijn in een automatisch proces kunnen gieten, zullen we meer mensen en middelen kunnen vrijmaken voor de uitzonderlijke gevallen. Dat zal de service aan onze gebruikers alleen maar ten goede komen. Ten slotte nog dit: uiteraard blijven het ASTRID Service Centre en de helpdesk steeds bereikbaar voor al uw vragen via de gekende kanalen.

Support mailbox

Via formulier

ASTRID radio's

Raamovereenkomst voor eindapparatuur

Als u toestellen uit de raamovereenkomst wilt aankopen bij een leverancier, hoeft u zelf geen overheidsopdracht meer uit te schrijven.

can we help you?

Uw persoonlijke ASTRID-adviseur

Wie nood heeft aan gespecialiseerd advies, kan steeds bij zijn ASTRID-adviseur terecht. ASTRID-adviseurs zijn elk verantwoordelijk voor een regio en/of discipline.

Abonnementen en tarieven ASTRID

Abonnementen & tarieven

Als u een radio, pager of ander toestel wilt gebruiken op het ASTRID-netwerk, dan moet u een contract sluiten voor een jaarlijks abonnement bij ASTRID

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.