Netwerk
Organisatie

Midlife update afgerond, service towers van start

Op naar de toekomst

Brussel ASTRID

De voorbije vijf jaar heeft ASTRID een grondige update uitgevoerd van al haar systemen. Die Midlife Update is nu volledig afgerond. De nieuwe verantwoordelijken voor de twee Service Towers van ASTRID, met name Olivier Anizet voor mobiele communicatie en Christian Mouraux voor de noodcentrales, blikken terug op deze belangrijke werkzaamheden in hun respectieve towers en kijken naar de toekomst.

Frequenties ASTRID

Laten we het eerst over de Midlife Update hebben. Waarom was die nodig?
Olivier Anizet, Head of Mobile Communications: ‘De Midlife Update was noodzakelijk om de ASTRID-systemen bij de tijd houden. Technologie veroudert. Sommige elementen dreigden niet meer te worden ondersteund. Om de huidige systemen in goede conditie te houden, zijn zo goed als alle onderdelen vernieuwd of bijgewerkt.’

‘We hebben onder meer de radiodekking van het netwerk verbeterd door de bouw van dertig extra zendmasten. De capaciteit is structureel verbeterd en er is de mogelijkheid gekomen om bij crisissen extra capaciteit in te zetten. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om zoveel mogelijk over te stappen op moderne IP-systemen voor de spraak-communicatie. Ook het pagingsysteem is volledig vernieuwd, zowel het kernnetwerk als de zenders. Er zijn bovendien nieuwe services bijgekomen, zoals encryptie en tweewegs verkeer, zodat de pagers nu ontvangstberichten kunnen sturen.’

Christian Mouraux, Head of PSAP: ‘De afgelopen twee jaar hebben we ook de meldkamers grondig onder handen genomen. De elf aparte provinciale centra zijn gecentraliseerd in twee professionele datacentra, wat ze veel stabieler en veiliger maakt. En er is een grote update van de dispatchingsoftware geïnstalleerd.’

‘Met de Midlife Update heeft ASTRID een zware investering gedaan in een stabieler systeem. Voor de gebruikers is het niet altijd gemakkelijk geweest, maar de upgrade was wel nodig. We kunnen nu de continuïteit van alle diensten garanderen tot minstens 2030.’

Is het werk nu af?
Olivier Anizet: ‘We hebben nu de garantie dat we elk (radio)systeem zullen kunnen ondersteunen tot in 2030, maar we bestuderen nog enkele ideeën om het huidige dienstenaanbod nog te verbeteren. Dit zal de gelegenheid zijn voor het nieuwe “Products & Services” -team om de waarde van deze nieuwe oplossingen in samenwerking met onze gebruikers te ervaren.

Tegelijkertijd moeten we ook de toekomst voorbereiden. De communicatietechnologie evolueert pijlsnel. Om die NextGenoplossingen te ontwikkelen, moeten we als bedrijf veel korter op de bal kunnen spelen en veel productgerichter werken. Daarom hebben we de Service Towers opgericht, met telkens teams van medewerkers die samen aan één product of dienst werken, van concept tot afgewerkt product.’

Christian Mouraux: ‘Vroeger was ASTRID georganiseerd per technologie, wat in die fase ook logisch was. Nu draaien we de zaken om: we vertrekken niet meer van de technologie om er daarna een product op te enten, maar vragen eerst aan de gebruikers wat ze willen en ontwikkelen dan de technologische oplossing. Die werkwijze is veel flexibeler en sneller, en creëert dus meer toegevoegde waarde voor de gebruikers.

Hoe zit de structuur precies in elkaar?
Olivier Anizet: ‘In de praktijk zijn er nu twee Service Towers: Mobile Communication Products & Services, waarvan ik het hoofd ben, en Public Safety Answering Point Products & Services (PSAP) onder leiding van Christian. Onder Mobile Communications valt alles wat met radio, paging en – niet te vergeten – Blue Light Mobile en data valt. Public Safety is alles rond call taking en dispatching.’

Christian Mouraux: ‘Naast die twee ‘verticale’ bedrijfsunits om nieuwe toepassingen te ontwikkelen, is er de horizontale unit Operational Excellence. Die houdt zich bezig met de dagelijkse werking van de systemen. Omdat dat nu een aparte eenheid is, zal die sneller en gerichter problemen kunnen oplossen. De lijnen worden ook korter. Terwijl we bij complexe problemen tot nu toe moesten escaleren naar de productleverancier, halen we nu de knowhow in huis om ook die zaken zelf op te lossen.’

Waar gaan de Service Towers zich mee bezighouden?
Olivier Anizet: ‘Voor Mobile Communications wordt dat in de eerste plaats de overstap naar 4G en 5G. We hebben al Blue Light Mobile, maar het is de bedoeling om die oplossing uit te breiden naar nog performantere datatechnologieën en meer toepassingen.’

Christian Mouraux: ‘Binnen PSAP ontwikkelen we de nieuwe generatie CAD. Die zal in de eerste plaats open source worden. De CAD die we intussen al 15 jaar hebben, is volgens de toenmalige filosofie een black box: een apart systeem dat goed werkt, maar externe partijen kunnen er niet aan. De NextGen CAD wordt open source: externe firma’s zullen er gemakkelijk toepassingen voor kunnen schrijven zodat de CADs flexibel mee kunnen evolueren met de technologische vooruitgang. En parallel met Next Gen CAD blijven wij projecten opzetten met het oog op het verduurzamen van de bestaande infrastructuur, om hem te doen evolueren op het vlak van stabiliteit, prestaties en functiemogelijkheden.’

Wat is de stand van zaken?
Olivier Anizet: ‘In oktober 2020 zijn we gestart met de nieuwe structuur. Intussen zijn de medewerkers ingepast. Daarnaast zijn we ook bezig met een grote aanwervingsgolf: dertig mensen in totaal. Op een huidig medewerkersbestand van 100 mensen is dat een forse injectie.’

Christian Mouraux: ‘Zo’n volledige reorganisatie vraagt natuurlijk nog tijd vóór de gebruikers er de vruchten van zullen plukken. Maar het uiteindelijke resultaat zal zijn dat we veel korter op de bal kunnen spelen, met veel meer toegevoegde waarde voor de gebruiker.’

Interesse gewekt? Bekijk dan zeker onze openstaande vacatures

Vacatures

Werken bij ASTRID?

Vacatures

ASTRID is regelmatig op zoek naar nieuwe, enthousiaste medewerkers met diverse profielen. Misschien is een baan bij ASTRID ook iets voor u.
Surf naar https://jobs.astrid.be/ voor meer info

animatievideo ASTRID

Over ASTRID

ASTRID is de operator van het nationale netwerk voor radiocommunicatie, paging en meldkamers bestemd voor de hulp- en veiligheidsdiensten in België.

Ambulance ASTRID

ASTRID-diensten

Ontdek de verschillende diensten van ASTRID: radiocommunicatie, paging, dispatching & Blue Light Mobile

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.