Netwerk
Organisatie

2020 in cijfers

ASTRID 2020

In 2020 hebben de diensten van ASTRID een indrukwekkend aantal communicatieberichten van radio’s en pagers verwerkt. De balans in enkele cijfers. 

Frequenties ASTRID

11,2 miljoen minuten radiocommunicatie

In 2020 heeft het ASTRID-radionetwerk 11,2 miljoen minuten radiocommunicatie verwerkt, waarvan het overgrote deel groepscommunicatie. — 11.158.696 minuten groepscommunicatie — 71.637 minuten individuele oproepen — 291 minuten datapakketten

ZP montgomery ASTRID

8,06% minder radiocommunicatie door Covid-19

Door de gezondheidscrisis waren er minder evenementen, wat ook tot een kleiner aantal interventies leidde voor de hulp- en veiligheidsdiensten. Die daling zien we zowel bij de groepsoproepen (-6%) als bij de individuele oproepen (-18%).

Paging ASTRID

3,4 miljoen pagingberichten

In 2020 zijn er 3.352.376 pagingberichten verstuurd. Het merendeel, 79%, gebeurde via http-to-page, 20% via SDS-topage, 1% via geautomatiseerde spraakoproepen. Per dag zijn dat 9.159 pagingberichten, dat zijn er 2% minder dan vorig jaar. Het pagingnetwerk had een beschikbaarheid van 99,99%.

Politiezone Schoten ASTRID

2.3 miljard korte berichten (SDS)

Dat betekent een stijging met liefst 21% van het aantal verstuurde korte berichten ten opzichte van 2019. Per dag zijn er 6,2 miljoen korte berichten verstuurd.

Dispatching

3,3 miljoen oproepen naar de noodnummers 101 en 112

  • Totaal aantal oproepen in 2020: 3.389.831
  • Oproepen per dag: 9287
  • Totale duur van de oproepen: 107.017 uren
  • Gemiddelde duur van een oproep: 114 seconden
Antenne ASTRID zendmast

2.070 technische interventies

In totaal zijn er 2.070 technische interventies gebeurd met betrekking tot de ASTRID-diensten. Die zijn steeds in overleg met de gebruikers uitgevoerd.

ASTRID mast

10 extra basisstations

In 2020 zijn tien extra basisstations gebouwd, wat het totaal voor het hele Belgische grondgebied op 585 basisstations brengt. De nieuwe sites zijn als volgt verdeeld: 2 in Brussel, 2 in de provincie Namen, 2 in de provincie Luxemburg, 1 in Limburg, 1 in Henegouwen, 1 in Vlaams-Brabant en 1 in Waals-Brabant.

Brussel ASTRID

99,99% beschikbaarheid

Het ASTRID-radionetwerk had in 2020 een beschikbaarheid van 99,99%. Belangrijke operaties als de verhuizing van het Provinciaal Data Centrum in Brussel en de retune van de frequenties – respectievelijk in september en november – hebben geen noemenswaardige hinder opgeleverd.

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.