Organisatie

Het begrijpen van de noden van de gebruikers is één van de belangrijkste taken van de ASTRID marketingafdeling

Philippe Delcol, Head of Customer Relations & Business Intelligence ASTRID

Philippe Delcol ASTRID

De marketingafdeling van ASTRID staat voor een aantal grote uitdagingen. Philippe Delcol, Head of Customer Relations & Business Intelligence bij ASTRID, werkt al geruime tijd mee aan het ASTRID-verhaal en de samenwerking met de gebruikers. Hierbij een uiteenzetting van zijn visie op het belang van ASTRID, de marketingafdeling en de samenwerking met de gebruikers.

Wat is volgens u het belang van ASTRID?
ASTRID heeft een belangrijk maatschappelijk doel. ASTRID staat ten dienste van alle hulp- en veiligheidsdiensten in België, waarmee we samen instaan voor een 24/7 dienstverlening, het welzijn en de veiligheid van de burgers. Als NV van publiek recht doen we dit zonder het oogmerk winst te maken.  De juiste producten en diensten invullen voor onze gebruikers blijft een topprioriteit. Ook onze producten en diensten zijn onderhevig aan een constante evolutie. Een evolutie van radio, paging en dispatching basisdiensten naar een uitgebreider gamma aan ondersteunende dienstverlening voor de hulp- en veiligheidsdiensten, met name het verrijken van data, verbeterde situational awareness, predictive statistics, input van video enz. We hebben geen invloed op de operationele keuzes, maar de ondersteunende rol van ASTRID daarentegen zal in de toekomst alleen maar groter worden. Los van de operationele invulling bij de verschillende gebruikersorganisaties, zal de rol van ASTRID in de toekomst alleen maar belangrijker worden.

Wat is de rol van de marketingafdeling in dit verhaal?
Onze marketingafdeling kan je zeker niet vergelijken met gelijkaardige departementen in grote commerciële bedrijven. Onze producten worden altijd, en veel meer dan in andere sectoren, in samenspraak met onze gebruikers ontwikkeld en zijn niet gebaseerd op een winstgevend zakenmodel. De belangrijkste rol van de marketingafdeling van ASTRID is om de noden van gebruikers op het terrein te begrijpen om die te kunnen vertalen naar nuttige diensten en producten. Enerzijds om de huidige producten en diensten te laten evolueren, maar anderzijds ook om in te zetten op innovatie en een continue blik te behouden op internationale ontwikkelingen. De marketingafdeling van ASTRID is dus vooral een dynamisch, ervaren en flexibel team, dat zich dagelijks bezighoudt met de noden van de gebruikers op het terrein.

Jullie zijn op zoek naar een Bid Support & Product Marketing Specialist, wat zijn voor hem/haar de grootste uitdagingen?
Het marketingteam werkt in nauw overleg samen met een team van klantenbeheerders (adviseurs) en vertaalt de verwachtingen van externe stakeholders (klanten/gebruikers, concurrentie, markt, technologie…) in een product-strategie en bijbehorende roadmap die verder kunnen worden uitgewerkt in de technische directie. De Bid Support & Product Marketing Specialist werkt dus offertes uit die niet tot de standaard dienstverlening behoren en moet daarom de nodige affiniteit hebben met enerzijds verkoop & marketing, maar dient anderzijds voldoende technologische bagage te hebben. De nieuwe Bid Support & Product Marketing Specialist zal terechtkomen in een team met veel ervaring qua technologie voor de hulp- en veiligheidsdiensten, en ook in nauw contact staan met deze organisaties.

Vacature Bid Support & Product Marketing Specialist

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.