Netwerk
Organisatie

Eindfase van BroadWay PCP: praktisch bruikbare proefsystemen bieden voor operationele PPDR mobiliteit

BroadWay - ASTRID

De laatste van de drie fases van de BroadWay Pre-Commercial Procurement (PCP – pre-commerciële aankoop) begint te lopen op 8 oktober 2021. Het startsein wordt gegeven door de ondertekening van contracten die werden toegekend aan de twee best gerangschikte consortia van de Fase 3 mini-gunningsprocedure. De consortia in fase 3 (proeffase) worden geleid door Airbus DS en Frequentis AG.

BroadWay - ASTRID

De consortia krijgen de opdracht hun prototypes om te zetten in praktisch bruikbare proefsystemen die verder zullen worden geëvalueerd door het Praktijkorganisaties Evaluatieteam (PEVT) van BroadWay. De finale BroadWay proeffase is vereist om te komen tot het niveau 8 van technische paraatheid, wat staat voor een ‘compleet’ en volledig operationeel systeem dat de best mogelijke prestaties haalt voor alle 11 BroadWay Doelstellingen. Een van de voornaamste doelstellingen voor Fase 3 is het streven naar interconnectie van de beide proefsystemen en het aanbieden ervan as-a-service. Dit streeft naar de ruimste operationele mogelijkheden van het/de proefsystem(en), waarbij gestandaardiseerde mission critical diensten worden geboden voor het realiseren van operationele mobiliteit, en zal mensen uit de praktijk in staat stellen de systemen te evalueren op hun eigen operationele manier.

Zoals recent verklaard werd in zijn conclusies van 7 juni 20211, benadrukt de Raad van de Europese Unie het belang van veilige operationele en interoperabele EU-communicatie voor rechtshandhavingsinstanties en ander veiligheidspersoneel om in geval van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van openbare ruimten en grote evenementen naar behoren te kunnen beschermen en reageren’, en ‘verzoekt de lidstaten om verder ondersteuning te geven aan EU-initiatieven ter verbetering van bestaande systemen en EU-brede interoperabele communicatiesystemen voor de openbare veiligheid, met name het BroadWay-project in het kader van Horizon 2020’.

ASTRID BroadWay

BroadWay draagt actief bij tot het verbeteren van de operationele mobiliteit van alle PPDR praktijkmensen en vergemakkelijkt zo grensoverschrijdende operaties en samenwerking. Dankzij operationele mobiliteit zullen praktijkmensen hun werk kunnen doen op eender welke plaats, op eender welk tijdstip en met eender welke persoon met wie ze moeten samenwerken.

De BroadWay proefsystemen zullen concreet tonen hoe het voor brandweerlui, politiemensen of medische ploegen mogelijk is om zich van hun land naar een ander land te begeven en naadloos verbonden te blijven met hun operationele hiërarchie, controlesystemen en collega’s op het terrein.

De BroadWay Groep van Aankopers omvat 11 ministeries of hun gedelegeerd agentschap dat instaat voor het verstrekken van communicatiemogelijkheden voor de openbare veiligheid in hun land. Ze bieden momenteel mobiele-communicatiediensten aan 1,4 miljoen hulpverleners over heel Europa. Landen die betrokken zijn in de BroadWay PCP: België, Tsjechië, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Nederland, Roemenië en Spanje. Deze groep van aankopers wordt geleid door ASTRID, de operator van de communicatiediensten voor de hulp- en veiligheidsdiensten in België.

De BroadWay PCP wordt gecoördineerd door Public Safety Communication Europe Forum (PSCE) en ontving fondsen van het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie (subsidienummer 786912). U kunt de BroadWay PCP volgen op de website van het project – www.broadway-info.eu.

animatievideo ASTRID

Over ASTRID

ASTRID is de operator van het nationale netwerk voor radiocommunicatie, paging en meldkamers bestemd voor de hulp- en veiligheidsdiensten in België.

ASTRID nv

Organisatie

Kom meer te weten over de omvang en structuur van onze organisatie, alsook het juridisch kader en het beheerscontract.

Ambulance ASTRID

ASTRID-diensten

Ontdek de verschillende diensten van ASTRID: radiocommunicatie, paging, dispatching & Blue Light Mobile

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.