Service

Minister Jambon investeert in ASTRID

Jan Jambon

Voor 2016 zal Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon 46 miljoen euro vrijmaken voor ASTRID. De minister wil dat ASTRID haar rol als expertisecentrum voor de communicatie tussen de hulp- en veiligheidsdiensten ten volle kan waarmaken. De nieuwe Raad van bestuur van ASTRID, die deze zomer aan de slag ging, heeft in september ook een nieuw bedrijfsplan goedgekeurd en voorgelegd aan de minister. Op basis daarvan kan hopelijk nog dit jaar werk gemaakt worden van een nieuw beheerscontract tussen ASTRID en de federale overheid.

Het laatste beheerscontract dateert van 2005, gold in principe voor 5 jaar, en werd stilzwijgend verlengd. Dat beheerscontract bepaalt welke diensten we moeten aanbieden, aan welke criteria die dienstverlening moet voldoen, maar ook welke middelen de overheid hiervoor ter beschikking stelt. De financiering van ASTRID gebeurt enerzijds via een jaarlijkse staatstoelage die de werking en het onderhoud van de communicatiesystemen moet dekken en anderzijds via de bijdrage van de gebruikers, in de vorm van abonnementen, voor de heropbouw van het maatschappelijk kapitaal, noodzakelijk om de systemen te vernieuwen.

Marc De Buyser, directeur-generaal van ASTRID, reageert tevreden op dit initiatief: ‘Elke dag staan 70.000 mensen van politie, brandweer en hulpdiensten zo’n 2 miljoen maal in contact via de communicatiesystemen van ASTRID, zowel bij routinetaken als bij grootschalige rampen. Net wegens het maatschappelijk belang van ASTRID is het essentieel dat deze regering voor de noodzakelijke financiering voor de toekomst heeft gezorgd. Het geeft ons de nodige ademruimte om de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen en verder te optimaliseren en innoveren. We hebben ondertussen een geactualiseerd bedrijfsplan voorgelegd aan de minister en hebben er het volste vertrouwen in dat de regering de komende weken werk zal maken van een nieuw beheerscontract. Dat contract bepaalt onze dienstverlening voor de toekomst.’

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.