Organisatie

Het Raadgevend Comité van ASTRID-gebruikers krijgt een nieuw voorzitterschap

Raadgevend Comité van ASTRID-gebruikers

Op 26 januari werden een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter voor het Raadgevend Comité van ASTRID-gebruikers verkozen. Luc Moons, telematicaverantwoordelijke van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene wordt de nieuwe voorzitter en vervangt Claude Jacquard, voormalig directeur van het CIC Henegouwen. Patrick Geyskens, material manager bij Defensie, wordt de nieuwe vicevoorzitter.

ASTRID wenst Claude Jacquard van harte te bedanken voor zijn jarenlange gedreven inzet als voorzitter van een uniek platform dat alle gebruikersgroepen vertegenwoordigt. Ondanks de soms ver uit elkaar gelegen meningen of prioriteiten tussen disciplines had Claude steeds een aandachtig oor voor alle noden, waarbij de eindgebruiker altijd centraal stond. ASTRID kijkt ook uit naar een constructieve samenwerking met de nieuwe voorzitter en vicevoorzitter.

Als officieel adviesorgaan bestaat de opdracht van het Comité erin om aanbevelingen te doen bij beslissingen die te maken hebben met het netwerk, de dienstverlening of de gebruikers. Het RCG doet dat op verzoek en op eigen initiatief. De praktijkervaring van de leden van het RCG is erg waardevol. U leest een interview hierover in het maartnummer van SW!TCH-magazine. (foto l. naar r.: Patrick Geyskens, Claude Jacquard, Luc Moons)

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.