Netwerk
Organisatie
Op het terrein
Service

Encryptie voor alle pagers

Encryptie

Tot voor kort werd encryptie enkel voorzien voor nieuwe pagers. ASTRID wil die service nu uitbreiden naar alle TPL en Swissphone pagers die in omloop zijn. Wat zijn de voordelen? Hoe gaat het in z’n werk?

Encryptie

Dankzij encryptie of versleuteling kunnen pagingberichten enkel worden gelezen door de ontvanger van het bericht. De ASTRID-server waarlangs het bericht passseert, versleutelt het bericht op basis van een algoritme en een sleutel, waardoor het enkel kan worden ontcijferd door de rechtmatige ontvanger met hetzelfde algoritme en dezelfde sleutel. Wordt het bericht door een derde onderschept, dan krijgt die enkel een onleesbare code te zien.

Voordelen
De geëncrypteerde berichten leveren de gebruiker heel wat voordelen op. Het wordt perfect veilig om operationele informatie te delen via paging. Ongewenste individuen zullen niet meer op de hoogte zijn van interventies, zullen er geen informatie meer over kunnen verspreiden via sociale media, en zullen niet ter plaatse kunnen komen om het werk van de hulpdiensten te hinderen. Bovendien kan het een aanzienlijke tijdwinst opleveren, want één pagingbericht kan volstaan om alle nodige informatie te delen met de betrokken hulpverleners. Vandaag omzeilen gebruikers de veiligheidsrisico’s door naast een beknopt pagingbericht, ook een WhatsApp-bericht of sms te sturen met de operationele details. Met encryptie is die meervoudige communicatie niet langer nodig.

Robuuste paging technologie
Het POCSAG-pagingnetwerk werd door ASTRID twintig jaar geleden op vraag van de brandweer uitgerold. Het is een robuust netwerk in eigen beheer met een zeer hoge bescherming tegen stroompannes en natuurrampen. Door de jaren heen heeft het zijn nut bij missiekritieke interventies uitvoerig bewezen, vooral voor de hulpverleningszones die deels zijn aangewezen op de mobilisatie van vrijwilligers. ASTRID heeft in de loop van de tijd de dekkingsgraad van het netwerk, indoor en outdoor, op een zeer hoog niveau gebracht. Op vraag van de gebruikers heeft ASTRID enkele jaren geleden encryptie toegevoegd aan haar pagingdiensten. Sindsdien kan versleuteling geactiveerd worden bij nieuwe TPL of Swissphone pagers die in gebruik worden genomen. Maar er zijn natuurlijk nog een groot aantal ‘oude’ pagers in omloop waarvan de configuratie nog niet is aangepast. Om die lacune weg te werken, wil ASTRID de komende maanden ook voor oude pagers de mogelijkheid bieden om encryptie te integreren

Testproject
In samenwerking met de hulpverleningszone Noord-Limburg heeft ASTRID een testproject gelanceerd: een volledig nieuw nummeringsplan mét encryptiesleutel is toegekend en klaar voor gebruik. Na een eerste evaluatie van enkele pagers zal de aanpassing naar geëncrypteerde boodschappen voor alle pagers gemaakt worden. We hopen dat, bij het ter perse gaan van deze Switch, de testen goed zijn verlopen en het testproject positief wordt geëvalueerd zodat we begin 2023 samen de stap naar volledige encryptie kunnen zetten. Vanuit ASTRID willen we alle hulpverleners die meewerken aan dit testproject bedanken.

Oproep
We zijn ervan overtuigd dat de uitbreiding van encryptie voor alle pagers een grote verbetering zal betekenen voor de operationele werking van de hulpverleningszones. Daarom willen we de gebruikers aanmoedigen om op onze uitnodiging in te gaan en in de loop van 2023 alle bestaande pagers met deze technologie uit te rusten. De implementatie ervan vraagt van de IT-verantwoordelijken van de zones enige coördinatie en planning. Maar er is geen enkel risico aan verbonden wat de goede werking van de pagers betreft, en technisch gezien is ze vrij eenvoudig uit te voeren. Bovendien zijn er geen extra kosten aan verbonden, deze ASTRID-service is volledig gratis.

Praktisch
Voor gebruikers die wensen over te schakelen voorzien we een transitieperiode waarin oude TPL of Swissphone pagers geherprogrammeerd kunnen worden. Tijdens deze periode van enkele weken bieden we een simultaan werkende oplossing.

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.