Abonnement aanvragen of wijzigen via MyASTRID

Gebruik MyASTRID voor:

  • het aanvragen van nieuwe abonnementen voor radio, paging & Blue Light Mobile.
  • het tijdelijk of definitief opzeggen van abonnementen.
  • het heractiveren van een abonnement.
  • het wijzigen van rechten toegekend aan een abonnement.

Klik hier

MyASTRID new

Wat zijn de mogelijkheden met MyASTRID?

Overzicht van uw abonnementen
Via het nieuwe portaal zal fleet management een stuk eenvoudiger worden. De beheerder krijgt er een overzicht van de abonnementen — toestel per toestel — en de mogelijkheid om de inventaris per product te controleren – voor radio, pager en Blue Light Mobile. Bovendien is het mogelijk om rechtstreeks een aanpassing te vragen (swap, tijdelijke deactivering, …) van een specifiek abonnement in de lijst.

Beheer van contacten
Een belangrijk verschil met de situatie vandaag is het beheer van de contacten. De gebruikersorganisaties zullen zelf hun contactenlijst beheren. Als mensen vertrekken of van dienst veranderen, wordt van de organisaties verwacht dat ze die gegevens zelf updaten. Vandaag moeten die wijzigingen gebeuren aan de kant van ASTRID, maar de doorstroming van die informatie verloopt niet altijd optimaal.

De toekomst voorbereiden
De ontwikkeling van het MyASTRID portaal is geen eindpunt, het is het begin van een evolutie. Het herstructureren van aanvragen met kwaliteitscontrole is een eerste stap naar meer automatisering. De meeste aanvragen zijn heel standaard. Als we die op termijn in een automatisch proces kunnen gieten, zullen we meer mensen en middelen kunnen vrijmaken voor de uitzonderlijke gevallen. Dat zal de service aan onze gebruikers alleen maar ten goede komen. Ten slotte nog dit: uiteraard blijven het ASTRID Service Centre en de helpdesk steeds bereikbaar voor al uw vragen via de gekende kanalen.

ASTRID Service Centre

Het ASTRID Service Centre beantwoordt al uw vragen.
Bekijk ook onze FAQ, en neem contact op via onderstaande kanalen.

Support mailbox

Via formulier

ASTRID Notificatie Platform (ANP)

ASTRID beschikt over een waarschuwingssysteem dat wordt ingezet bij een grootschalige technische storing op haar netwerk: het ASTRID Notificatie Platform of ANP.

Het ANP kan op grote schaal een waarschuwing uitsturen naar alle contactpersonen die in elke hulp- en veiligheidsdienst als prioritair zijn aangewezen. Een beveiligde procedure zorgt voor het versturen en ontvangen van een bericht dat in diverse vormen (gesproken telefonisch bericht, SMS en e-mail) wordt aangemaakt. Het ANP kwam tot stand in nauwe samenwerking met alle disciplines van de hulp- en veiligheidsdiensten.

Reactievermogen is ongetwijfeld een van de belangrijkste begrippen in uw dagelijkse werkomgeving. Dankzij het ANP kunnen alle ASTRID-contacten rekenen op een efficiënt waarschuwingssysteem.

BELANGRIJK: Vergeet ons uw contacten niet door te geven via info@astrid.be