Netwerk

Reactie van ASTRID op de RTBF-reportages van 20/11/2020

Logo ASTRID

Naar aanleiding van de reportages die op 20 november werden uitgezonden op het radionieuws en op het televisiejournaal van de RTBF over het ASTRID-netwerk, wenst ASTRID op verschillende punten te reageren.

ASTRID betreurt het verband dat in de reportage meteen wordt gelegd tussen het proces-Mawda, dat op 23 november begint in Mons, en het ASTRID-netwerk. In deze dramatische zaak stelt ASTRID nadrukkelijk dat haar radionetwerk geen technische problemen heeft gekend in de nacht van het drama. 

ASTRID heeft haar volle en transparante medewerking verleend in het kader van het gerechtelijk onderzoek en dit van het Comite P. 

Het ASTRID-radionetwerk is een robuust netwerk dat in 2019 eebeschikbaarheidsgraad van 99,99% kende. Het verwerkte in 2019 meer dan 11,8 miljoen minuten radiocommunicatie. Dat betekent een gemiddelde van 32.200 minuten radiocommunicatie per dag. In 2019 werden er ook 3,4 miljoen berichten (“pages”) voor het oproepen van brandweerlui verstuurd. Eind 2019 bedroeg het totale aantal terminals – radio’s en pagers – 80.286. Oorspronkelijk was het netwerk voorzien voor 40.000 terminals, vandaag zijn dat er meer dan dubbel zoveel. Dit feit illustreert duidelijk het belang en het succes van het radionetwerk.   

Bovendien heeft ASTRID de jongste jaren talrijke investeringen gedaan om het radionetwerk aan te passen aan de vele nieuwe noden van haar gebruikers: 

  • Wij hebben de capaciteit van het netwerk versterkt op strategische plaatsen die door onze gebruikers werden aangeduid. Het is nu overigens mogelijk om de netwerkcapaciteit in reële tijd op te volgen en een beroep te doen op extra capaciteit wanneer dat nodig mocht blijken. Daarnaast beschikt ASTRID over twee prioritaire voertuigen die de netwerkcapaciteit tijdelijk kunnen gaan verhogen op specifieke plaatsen.  

  • De verantwoordelijken voor crisisbeheer in ons land beschikken nu over prioritaire simkaarten die door ASTRID werden geleverd en waarmee ze prioriteit krijgen op de commerciële gsm-netwerken, met name in geval van een crisis en wanneer deze netwerken overbelast zijn. 

  • Ten slotte zijn er ook grote inspanningen geleverd op het vlak van opleiding om een verkeerd gebruik van de radio’s in stressvolle situaties te vermijden. 

ASTRID betreurt dat er, ondanks de heel open medewerking die verleend werd in het kader van deze reportage, nergens gewag werd gemaakt van de inspanningen van de medewerkers van ASTRID die zich dagelijks inzetten om een hoogtechnologische dienstverlening aan te bieden aan de hulp- en veiligheidsdiensten en die het gemeenschappelijke doel voor ogen houden, namelijk mensenlevens redden. De reportage zegt ook niets over de vruchtbare samenwerking van ASTRID met de verschillende disciplines, die maandelijks vergaderen om samen het ASTRID-netwerk verder uit te bouwen. De prioriteiten worden bepaald in gemeenschappelijk overleg en binnen de grenzen van het budget dat bepaald is in het beheerscontract met de federale staat. 

 Contactpersoon voor de pers:

Marie-Noëlle Rasson, woordvoerster, 0496/59.57.14, mnr@astrid.be

 

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.