Waarom ASTRID?

In de jaren 80 bleek bij verscheidene dramatische voorvallen, zoals het Heizeldrama, duidelijk hoe hinderlijk ontoereikende communicatiemiddelen kunnen zijn voor de werking van politie en hulpdiensten.

De verouderde analoge systemen voldeden niet meer aan de noden. Over het hele land waren honderden kleine, analoge netwerkjes in gebruik. Elke discipline gebruikte een andere frequentie. Die lappendeken bemoeilijkte elke vorm van coördinatie. Bij een verkeersongeval kon een brandweerman zijn analoge radio bijvoorbeeld niet gebruiken om te overleggen met een politieagent of een ambulancier.

Voor de mensen op het terrein waren storingen en nauwelijks verstaanbare berichten dagelijkse kost. Bovendien was de capaciteit van die analoge netwerken heel beperkt, met het gevolg dat de frequenties in een crisissituatie al snel overbelast waren.

Analoge netwerken leverden ook heel wat problemen op wat de vertrouwelijkheid van de informatie betreft – ze konden immers gemakkelijk worden afgeluisterd.
Om vertrouwelijke informatie uit te wisselen, zat er soms niets anders op dan gebruik te maken van de gsm.

De Belgische overheid koos daarom voor een gezamenlijk netwerk voor alle hulp- en veiligheidsdiensten. De naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. werd opgericht op 8 juni 1998 om dat netwerk uit te bouwen en te beheren.

Meer over ASTRID

animatievideo ASTRID

Over ASTRID

ASTRID is de operator van het nationale netwerk voor radiocommunicatie, paging en meldkamers bestemd voor de hulp- en veiligheidsdiensten in België.

ASTRID nv

Organisatie

Kom meer te weten over de omvang en structuur van onze organisatie, alsook het juridisch kader en het beheerscontract.

Ambulance ASTRID

ASTRID-diensten

Ontdek de verschillende diensten van ASTRID: radiocommunicatie, paging, dispatching & Blue Light Mobile

politie radio

Heeft u nog andere vragen?

Ik aanvaard de algemene voorwaarden.
Ik accepteer de privacy verklaring.