Tips voor een beter bereik

Voor het bereik van een draagbare radio speelt niet alleen de antenne zelf een rol, ook de manier waarop u de radio vasthoudt, kan een verschil maken. De vuistregels: hoe hoger de antenne en hoe meer ruimte eromheen, hoe beter. Enkele tips:

  • Lichaam als barrière. Wees u ervan bewust dat uw lichaam een barrière vormt tussen de radio en de antennemast. In uw hand zal uw toestel een groter bereik hebben dan in uw jaszak. Om dezelfde reden heeft een radio in de open ruimte een groter bereik dan in een gebouw of in een wagen. Raak ook nooit de antenne aan terwijl u de radio gebruikt.
  • Lichaam als antenne. Als u een radio in de hand houdt, wordt uw arm een onderdeel van de antenne. Er vindt geleiding plaats via de handpalm. Hou de radio (NIET de antenne) dus stevig vast met uw hele hand.
  • Hoe hoger, hoe beter. Ook de hoogte waarop het toestel wordt gedragen, maakt een verschil. Een radio op de borst zal een groter bereik hebben dan een radio die op de riem vastzit. De antenne tot boven de schouders brengen is nog beter.

Bij leveranciers vindt u allerlei accessoires die voor extra bereik zorgen zoals externe antennes of antennes op een microfoon, die dan op de revers kan worden vastgemaakt (remote speaker microphone) terwijl de radio zelf aan de riem kan blijven.

Meer over ASTRID

animatievideo ASTRID

Over ASTRID

ASTRID is de operator van het nationale netwerk voor radiocommunicatie, paging en meldkamers bestemd voor de hulp- en veiligheidsdiensten in België.

ASTRID nv

Organisatie

Kom meer te weten over de omvang en structuur van onze organisatie, alsook het juridisch kader en het beheerscontract.

Ambulance ASTRID

ASTRID-diensten

Ontdek de verschillende diensten van ASTRID: radiocommunicatie, paging, dispatching & Blue Light Mobile

politie radio

Heeft u nog andere vragen?

Ik aanvaard de algemene voorwaarden.
Ik accepteer de privacy verklaring.