Prijzen en abonnementen?

  • Hoe worden de abonnementsprijzen berekend?
    De prijzen liggen volledig in lijn met het lopende telecomcontract van de FOR (Federale Opdrachtencentrale) voor mobiele telefoniediensten waar heel wat hulp- en veiligheidsdiensten gebruik van maken. Communicatie tussen Blue Light Mobile gebruikers is bovendien gratis.
  • Welke kosten moeten politiezones voorzien voor de toegang tot ISLP?
    De kostprijs van de oplossing zal afhangen van het bestaan van een LCT verbinding en van het aantal gelijktijdige mobiele terminals dat de politiezone wenst, want dit aantal is bepalend voor het type lijn. Uw adviseur kan u op verzoek een offerte bezorgen.
  • Kan mijn organisatie beslissen om het aantal gebruikers te beperken, de toegang tot bepaalde applicaties te beperken of het debiet te beperken terwijl gebruikers het netwerk gebruiken?
    U kunt de toegang tot bepaalde toepassingen en het debiet in real time controleren. U kunt op dat moment echter niet beslissen om de toegang te beperken. Daarvoor moet u zich tot het ASTRID Service Centre wenden.

Meer over ASTRID

animatievideo ASTRID

Over ASTRID

ASTRID is de operator van het nationale netwerk voor radiocommunicatie, paging en meldkamers bestemd voor de hulp- en veiligheidsdiensten in België.

ASTRID nv

Organisatie

Kom meer te weten over de omvang en structuur van onze organisatie, alsook het juridisch kader en het beheerscontract.

Ambulance ASTRID

ASTRID-diensten

Ontdek de verschillende diensten van ASTRID: radiocommunicatie, paging, dispatching & Blue Light Mobile

politie radio

Heeft u nog andere vragen?

Ik aanvaard de algemene voorwaarden.
Ik accepteer de privacy verklaring.