Organisatie

Salvator Vella: "De rol van ASTRID wordt nog sterker"

Salvator Vella

Salvator Vella, die nu al een jaar aan het hoofd van ASTRID staat, kijkt terug op een bijzonder rijk jaar. De nieuwe CEO heeft geen gebrek aan ideeën en initiatieven om de organisatie te ontwikkelen. Bouwen aan de toekomst van ASTRID onder zijn leiding zal een spannende uitdaging zijn voor de medewerkers en degenen die zich bij de organisatie zullen aansluiten. Inderdaad, ASTRID zal niet minder dan 30 nieuwe talenten aantrekken!

  1. U bent nu een jaar bij ASTRID, wat hebt u al kunnen realiseren?

ASTRID is een technologische onderneming, en daardoor bestaat haar personeel vooral uit mensen met een technische en wetenschappelijke opleiding. Toen ik bij ASTRID aan de slag ging, heb ik ondervonden dat heel veel werknemers hun werk met passie en veel toewijding doen. Maar er was soms wel de neiging om het belang van communicatie en de vorm ervan te onderschatten. Daarom is een van de eerste taken die ik mezelf gegeven heb, te zorgen voor een bewustwording van het feit dat het belangrijk is om proactief te communiceren, zowel intern als naar de gebruikers, en dat de vorm minstens even belangrijk is als de grond van de zaak om tot resultaten te komen en de mensen mee te krijgen. Vandaag zie ik al elke dag inspanningen om de communicatie – intern of ten overstaan van onze klanten – te verbeteren, wat aantoont dat de medewerkers blijk gegeven hebben van veel flexibiliteit.

  1. Waar bent u vooral trots op?

Ik ben iemand die nogal argwanend staat tegenover trots, want die leidt vaak tot een zekere zelfvoldaanheid of zelfs tot wat arrogantie. Maar sommige kleinigheden hebben me blij gemaakt: medewerkers die mijn bureau zonder meer binnenlopen om me te zeggen wat ze van iets vinden, en enkele informele, open en vriendschappelijke discussies – fysiek of in een chat (het moet soms wel in deze COVID-tijden) – die ik de jongste maanden had met enkele medewerkers hebben mij heel veel plezier gedaan, en ik vind dat meer waard dan een gevoel van trots.

  1. Hoe ziet u het ASTRID van morgen?

De opdracht van ASTRID evolueert volop. Vroeger omschreef ASTRID zichzelf als de operator van een TETRA-netwerk ten behoeve van de hulp- en veiligheidsdiensten. Tegenwoordig wordt de missie van ASTRID veel ruimer omschreven, namelijk als het aanbieden van technologische oplossingen aan de hulp- en veiligheidsdiensten met het doel mensenlevens te redden.

In deze ruimere visie en ten gevolge van de digitale transformatie van onze maatschappij zal de rol van ASTRID automatisch worden versterkt door het integreren van nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie om onze gebruikers te helpen nog meer mensenlevens te redden. Ik zie ASTRID dus almaar groeien door de interessante combinatie van het doel, namelijk mensenlevens redden, met de almaar grotere toegankelijkheid van deze nieuwe technologieën.

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.