Radiocommunicate

Radiodekking in heel België

Het ASTRID-radionetwerk bestaat uit ongeveer 600 zendmasten of antennes.

Radio bouw

Evolutie van de dekkingsgraad

Zoals bepaald in het beheerscontract met de federale overheid biedt ASTRID mobiele radiodekking op het hele Belgische grondgebied. Dat betekent dat het overal in België minimaal mogelijk is te communiceren via een boordradio in een voertuig. Op een groot gedeelte van het grondgebied is er ook outdoor en indoor dekking met draagbare radio’s. ASTRID stelt aan de gebruikers kaarten ter beschikking met de dekkingsgraad en hoe die in de toekomst zal evolueren.

ASTRID streeft ernaar om de dekkingsgraad zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de noden van de ASTRID-gebruikers en spant zich ook in om de bevoegde overheden te overtuigen van de noodzaak daarvan. Samen met het Raadgevend Comité van Gebruikers worden prioritaire locaties bepaald en wordt de dekking op basis van de beschikbare budgetten waar nodig verder uitgebreid.

Niveaus van de radiodekking

De radiodekking wordt stelselmatig uitgebreid. ASTRID biedt al geruime tijd een radiodekking aan die onderstaande initiële minimumvereisten ruimschoots overschrijdt.

  • Mobiele dekking: er kunnen oproepen worden gedaan met een radio die in een voertuig is geïnstalleerd, met een radiofrequent vermogen van 3W en een antenne met
    3 dBi versterking op minstens 1,5 m boven de grond.
  • Car-kit dekking: er kunnen oproepen worden gedaan met een draagbare radio met een radiofrequent vermogen van 1W (3W ten tijde van het opstellen van het oorspronkelijke bestek) en een ingebouwde antenne met 0dBi versterking die in een voertuig aan een car-kit systeem aangesloten is.
  • Outdoor dekking: er kunnen buitenshuis oproepen worden gedaan met een draagbare radio met een radiofrequent vermogen van 1W (3W ten tijde van het opstellen van het oorspronkelijke bestek) en een ingebouwde antenne met 0 dBi versterking, aan de riem gedragen.
  • Indoor dekking: idem als outdoor, maar dan binnenshuis.
capaciteit ASTRID netwerk

Behandeling van aanvragen voor extra dekking

Gebruikers die dekkingsproblemen ondervinden die hen hinderen bij de uitoefening van hun taak, laten dat aan ASTRID weten. ASTRID stuurt vervolgens een technisch team ter plaatse om de dekking te meten. Als het inderdaad om een dekkingsprobleem gaat, wordt de vraag doorgegeven aan het Raadgevend Comité van Gebruikers. Dat gebeurt in twee gevallen:

  • als het gaat om een tekort aan dekking op een plaats waar ASTRID volgens de afspraken wel degelijk dekking moet bieden,
  • als het gaat om een tekort aan dekking dat operationele problemen veroorzaakt.

Het Raadgevend Comité van Gebruikers geeft het dekkingsprobleem een bepaalde prioriteit mee en zet het op de lijst van locaties die prioritair worden uitgerust met extra dekking naargelang van de beschikbare budgetten.

Meer over ASTRID

ASTRID radio's

Raamovereenkomst voor eindapparatuur

Als u toestellen uit de raamovereenkomst wilt aankopen bij een leverancier, hoeft u zelf geen overheidsopdracht meer uit te schrijven.

can we help you?

Uw persoonlijke ASTRID-adviseur

Wie nood heeft aan gespecialiseerd advies, kan steeds bij zijn ASTRID-adviseur terecht. ASTRID-adviseurs zijn elk verantwoordelijk voor een regio en/of discipline.

Abonnementen en tarieven ASTRID

Abonnementen & tarieven

Als u een radio, pager of ander toestel wilt gebruiken op het ASTRID-netwerk, dan moet u een contract sluiten voor een jaarlijks abonnement bij ASTRID