Worden pagingberichten vercijferd?

De pagingberichten die een korps naar zijn manschappen stuurt, zijn (in tegenstelling tot de radiocommunicatie) niet versleuteld en kunnen dus onderschept en gelezen worden. De bevoegde overheden (FOD Binnenlandse Zaken en FOD Volksgezondheid) roepen de brandweerkorpsen en hulpdiensten dan ook op om alleen het interventietype naar de pagers te sturen, en bijvoorbeeld geen adressen of persoonsgegevens. Bij de opstart van de ASTRID-paging is er in overleg met de gebruikers gekozen voor een technologie zonder versleuteling omdat versleuteling berichten zou kunnen vertragen en er bovendien duurdere apparatuur voor nodig is.

Meer over ASTRID

animatievideo ASTRID

Over ASTRID

ASTRID is de operator van het nationale netwerk voor radiocommunicatie, paging en meldkamers bestemd voor de hulp- en veiligheidsdiensten in België.

ASTRID nv

Organisatie

Kom meer te weten over de omvang en structuur van onze organisatie, alsook het juridisch kader en het beheerscontract.

Ambulance ASTRID

ASTRID-diensten

Ontdek de verschillende diensten van ASTRID: radiocommunicatie, paging, dispatching & Blue Light Mobile

politie radio

Heeft u nog andere vragen?

Ik aanvaard de algemene voorwaarden.
Ik accepteer de privacy verklaring.