Operator DISP/S

OD23NL922
04/12/2023 - 07/12/2023
0 plaatsen van de 12 beschikbaar

Dit is een functionele opleiding voor calltakers en dispatchers van de lokale politiezone, die zichzelf dispatched. Na een korte introductie in de CAD-omgeving wordt uitgelegd hoe de taken die de operator uitvoert, ondersteund worden door de computerprogramma's I/Dispatcher, Geoportal, PLT en aanverwanten. Deze opleiding wordt best aangevuld met een operationeel luik van de discipline zelf.

DATA
ASTRID Training Centre
ASTRID Training Centre
ASTRID Training Centre
ASTRID Training Centre
ASTRID Training Centre : Regentlaan Brussel

Na een korte introductie in de CAD-omgeving wordt het programma I/Dispatcher uit de doeken gedaan. Het kiezen van het juiste knooppunt, gebeurtenissen invoeren, localiseren, aanvaarden en behandelen en het gebruik van de Searchtool zijn o.a. onderwerpen die in de eerste 2 dagen Calltaking worden behandeld. In de 2 volgende dagen gaat het over het dispatchen van ploegen en middelen om de gebeurtenissen te behandelen. De ploeg wordt gesitueerd in het systeem en in relatie met zaken als entiteit, ronde, en dergelijke. Ook ploegeigenschappen en – statussen worden uit de doeken gedaan. Er worden dispachting strategieën aangereikt en er wordt aangegeven hoe je de ploegen kan opvolgen en ondersteuning via o.a. APL, takeling, enz. Naast de uiteenzettingen en demonstratie van de lesgever is er ook plaats voor oefeningen.