Geïntegreerde Radiocommunicatie

OD19FR545
16/05/2019
3 plaatsen van de 12.

Deze opleiding is een vervolgopleiding op de opleidingen CAD Calltaking en CAD Dispatching. De kandidaat is ook vertrouwd met de basisfuncties van het radionetwerk (groepsgesprekken, individuele gesprekken, en dergelijke). Tijdens deze opleiding worden de systemen en hun functie toegelicht, zonder daaraan operationele procedures en modellen te koppelen. Het wordt aanbevolen om binnen de eigen organisatie deze opleiding met een operationeel luik aan te vullen.

DATA
ASTRID Training Centre
ASTRID Training Centre : Regentlaan Brussel

Een aantal basisbegrippen worden aan de hand van I/Radio client interface gekoppeld aan het CAD programma. De hardware (Acute) wordt voorgesteld en de werking evenals de integratie in de software ervan uitgelegd. Daarnaast komen elementen als het volgen van en deelnemen in een groepsgesprek, individuele en noodoproepen behandelen, tekstboodschappen sturen via de radio aan bod. Ook meer geavanceerde functies zoals het raadplegen van de gesprekshistoriek of openen en sluiten van gespreksgroepen zijn onderwerp van deze opleiding.