ASTRID Expert Trainer Dag

EXP19FR533
26/02/2019
12 plaatsen van de 20.

Deze opleidingsdag wordt georganiseerd voor de opleiders van de verschillende disciplines. Er wodt een stand van zaken gegeven inzake opleidingen en nieuwigheden worden belichtt.

DATA
ASTRID Training Centre
ASTRID Training Centre :

Regentlaan Brussel