Pers

Documentatie

Infofiche  ASTRID van A tot Z Nieuws  SWITCh magazine  fototheek

Raadpleeg onze meest recente persberichten hieronder.

Persbericht 18 oktober 2017

ASTRID lanceert nieuwe generatie Blue Light Mobile
Prioritaire high speed communicatie voor crisisbeheerders

Gent, 18 oktober 2017 - ASTRID, de gespecialiseerde telecomoperator van de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten, heeft vandaag de nieuwe generatie van Blue Light Mobile gelanceerd. Dit gebeurde samen met het Crisiscentrum en 150 genodigden van de hulp- en veiligheidsdiensten. De nieuwe high speed communicatiedienst combineert spraak en data, en is nu ook voor crisismanagers zoals burgemeesters en noodplanningsambtenaren beschikbaar. Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon overhandigde vandaag de eerste SIM-kaarten aan de verschillende disciplines.

Drie netwerken in één
ASTRID lanceerde reeds in 2014 Blue Light Mobile voor snelle datacommunicatie. Via één enkele SIM-kaart krijgt de gebruiker toegang tot de netwerken van de 3 commerciële netwerken in België en 11 netwerken in de buurlanden, in een beveiligde omgeving. Zo beschikken politie en hulpdiensten meteen over de beste dekking over het hele land en in de grensstreken. Op plaatsen waar het netwerk van één operator niet beschikbaar is, schakelt de tablet of laptop automatisch over op een ander netwerk dat op die plaatsen wel dekking biedt. Datacommunicatie is dus snel, beveiligd en prioritair.

Mobiel kantoor op het terrein
De mobiele datacommunicatie van Blue Light Mobile biedt enkele concrete voordelen op het terrein: ploegen kunnen via een tablet bijvoorbeeld gemakkelijk en in real time nummerplaten controleren, identiteitscontroles uitvoeren, een verslag opstellen, de lijst van gevaarlijke stoffen opvragen, een foto of een plattegrond uitwisselen met de noodcentrales. De SIM-kaart geeft verder toegang tot de privé cloud waar de hulpdienst over een beveiligde omgeving beschikt voor de eigen toepassingen, maar ook toepassingen kan delen om gegevens uit te wisselen tussen de disciplines. Kortom: het principe van het “mobiele kantoor” ligt binnen handbereik voor ploegen te voet of in hun interventievoertuigen.

Nieuw: prioritaire spraakcommunicatie
De tweede generatie van Blue Light Mobile biedt naast data ook spraakcommunicatie. Gebruikers kunnen nu snel en prioritair bellen via hun vertrouwde gsm of smartphone. Blue Light Mobile krijgt nu immers een unieke eigenschap, met name een voorrang op alle andere gebruikers.

Het aanbod
Het aanbod bestaat uit 2 niveaus: FIRST en PRIOR. Beide niveaus bieden prioritaire communicatie. Met de PRIOR SIM-kaart krijgen de gebruikers de extra garantie dat hun spraak- en datacommunicatie absolute voorrang heeft op alle andere GSM-gebruikers. Het aantal PRIOR SIM-kaarten is voor het ogenblik beperkt tot 6000 om de doeltreffendheid van de prioritaire toegang te vrijwaren. Het aantal FIRST SIM-kaarten blijft echter onbeperkt voor alle hulp- en veiligheidsdiensten.

De SIM-kaarten van Blue Light Mobile zijn ook personaliseerbaar. Er kunnen een aantal communicatieformules en opties voor elke individuele gebruiker worden ingesteld. Overheden en veiligheidsdiensten kunnen vanaf 1 november de nieuwe Blue Light Mobile SIM-kaarten geleidelijk in gebruik nemen.

Wie mag Blue Light Mobile gebruiken?
Elke politiedienst, elk brandweerkorps en elke medische hulpdienst, de luchthavens, steden, gemeenten en provincies, Defensie en vele andere organisaties krijgen, afhankelijk van hun omvang, een aantal PRIOR SIMkaarten toegewezen. Elke dienst kan die vrij verdelen binnen zijn structuur.

Jan Jambon, Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken: “Het blauwe zwaailicht dat we kennen van de prioritaire voertuigen in het verkeer, bestaat vanaf nu dus ook in de telefonie. Het komt erop neer dat 6000 mensen die een sleutelrol spelen in de veiligheidsketen, vanaf 1 november een speciale SIM-kaart voor hun GSM krijgen waarmee ze te allen tijde voorrang hebben. Het telefonienetwerk mag nog zo verzadigd zijn: met deze PRIOR SIM-kaart geraak je er altijd door. Hun spraak- en datacommunicatie krijgt absolute voorrang op alle andere gebruikers”.

“De recente noodsituaties en grote gebeurtenissen die zich in ons land voorgedaan hebben, hebben de absolute noodzaak aangetoond om over efficiënte en stabiele communicatiemiddelen te beschikken”, zegt Frédéric De Fays, expert van het Crisiscentrum.

Blue Light Mobile en radiocommunicatie vullen elkaar aan
Met Blue Light Mobile biedt ASTRID een antwoord op de grote behoefte aan individuele en prioritaire spraakcommunicatie via gsm of smartphone. Mensen die niet dagelijks een ASTRID-radio op zak hebben, kunnen nu sneller communiceren via hun vertrouwde gsm, smartphone of tablet. Voor alle duidelijkheid: Blue Light Mobile vervangt het bestaande radionetwerk van ASTRID niet. Blue Light Mobile vormt wel een aanvullende service. Het radionetwerk van ASTRID blijft het belangrijkste en meest geschikte hulpmiddel voor de spraakcommunicatie in groep van alle hulp- en veiligheidsdiensten.

Blue Light Mobile is een voorbeeld van de innovatieve aanpak van ASTRID. Marc De Buyser, directeur-generaal van ASTRID: “Dankzij het nieuwe beheerscontract kan ASTRID werk maken van de vernieuwing van alle ASTRIDcommunicatiesystemen. Daarnaast stellen we onze technische knowhow ter beschikking van overheidsinitiatieven die de hulpdiensten ondersteunen in hun levensreddende opdrachten.”

Efficiënt teamwerk
“De ontwikkeling van Blue Light Mobile is het resultaat van een nauwe samenwerking: ASTRID maakte het mogelijk, het BIPT heeft het goedgekeurd; en er was een enorme bereidheid van veel partijen om dit te realiseren. Het Raadgevend Comité van Gebruikers heeft ASTRID hierin permanent ondersteund”, benadrukt Minister Jan Jambon.

-------------------------------------------------- Einde persbericht -----------------------------------------------------

Persbericht 6 juni 2016

Een nieuw ASTRID-systeem voor het alarmeren van de vrijwilligers van alle hulpdiensten

ASTRID is dit weekend overgegaan tot de omschakeling van het oude personenoproepsysteem (ook “pagingsysteem” genoemd) naar het nieuwe systeem. Paging wordt door de brandweer en hulpdiensten gebruikt voor het oproepen van vrijwilligers die uitgerust zijn met semafoons (pagers) waarop ze alarmeringsberichten ontvangen. De belangrijke voorbereidende werkzaamheden werden een jaar geleden aangevat en waren noodzakelijk om de infrastructuur te vernieuwen en de continuïteit van de dienstverlening in de toekomst te waarborgen. In de loop van het hele proces heeft ASTRID altijd samengewerkt met de gebruikersdiensten. Tijdens de omschakeling van zaterdag 4 juni heeft ASTRID de gebruikers continu op de hoogte gehouden over het verloop van de werkzaamheden. De technisch complexe migratie werd uitgevoerd in een tijdslot van 4 uur (tussen 8 en 12u) waarin de pagingdienst onderbroken werd. Na verscheidene maanden voorbereiding hebben de technische ploegen van ASTRID en van de leveranciers al het mogelijke gedaan om voor een goed verloop van de operaties te zorgen. Na de omschakeling van de 226 antennes die over het hele land verspreid staan, hebben de pagers (“biepers”) van de vrijwillige brandweerlui en hulpverleners en de alarmeringsterminals in de kazernes automatisch verbinding gelegd met het nieuwe systeem. Zaterdagnamiddag hebben de ploegen voor 30 antennes een technische interventie ter plaatse uitgevoerd. Elk jaar passeren er meer dan 2.300.000 alarmeringsberichten via het pagingnetwerk. De werken hadden geen betrekking op het ASTRID radionetwerk, dat de radiocommunicatie is blijven verzekeren.

Noodzakelijke werken
Bepaalde componenten van het oude pagingsysteem waren verouderd (2001) of waren end-of-lifegeworden. De leverancier kon niet langer instaan voor hun onderhoud of vervanging. De pagingdienst is een middel bij uitstek voor het oproepen van de vrijwillige brandweerlieden naar de kazerne. In overleg met de gebruikers viel de keuze opnieuw op de POCSAG norm, een beproefde, wijdverspreide technologie die blijft beantwoorden aan de operationele noden van de hulpdiensten. De vernieuwing van het pagingsysteem bestaat uit de vervanging van de kern van het netwerk en zijn hulpsysteem (gecentraliseerd in 3 data centres), de geleidelijke vervanging van de zenders op de antennes en de toevoeging van functionaliteit met toegevoegde waarde voor de gebruikers. Na afloop van een overheidsopdracht die in 2015 aan de firma Thales werd toegewezen, zal de pagingtechnologie in aanzienlijke mate up-to-date worden gebracht ten opzichte van het vroegere systeem waarbij tegelijk een vermindering van de wrkingskosten mogelijk wordt.

De gebruikers van het personenoproepsysteem (paging)
Een pager, bieper of semafoon is een toestelletje waarop de vrijwilliger korte berichten (voorbeeld: “dringende interventie – woningbrand”) of codes kan ontvangen die door de kazerne werden verstuurd. De belangrijkste gebruikers van dit eenvoudige en efficiënte waarschuwingssysteem zijn de korpsen van de (vrijwillige) brandweer, de Civiele Bescherming, verschillende medische nooddiensten, artsen, ziekenhuizen en het Rode Kruis. Het systeem maakt het mogelijk om een alarmering gelijktijdig te versturen naar een groot aantal vrijwilligers die over een pager beschikken en die zich buiten de kazerne (op hun werk of thuis) bevinden. Dagelijks passeren er zo’n 6.400 alarmeringsberichten over het ASTRID pagingnetwerk. De paging-abonnementen voor de hulpverleningszones (brandweer) en de openbare hulpdiensten zijn gratis.

Christophe Grégoire, directeur Techniek & Operaties van ASTRID:
“Deze technologische opschaling vertegenwoordigt een rechtstreeks operationeel voordeel voor de gebruikers op het terrein, namelijk de 12.000 vrijwillige brandweerlieden die in heel België actief zijn. De continuïteit van de dienstverlening wordt voor de komende 15 jaar verzekerd. Ik bedank alle gebruikers en iedereen die aan de werken heeft deelgenomen om hun bijdrage aan deze complexe migratie.“

De kenmerken en voordelen van het nieuwe pagingsysteem:

 • berichten worden veel sneller verstuurd dankzij de snellere verwerking in het centrale systeem

 • betere redundantie: de centrale systemen zijn dubbel uitgevoerd en wisselen hun gegevens voortdurend onderling uit

 • geavanceerd systeemtoezicht vanuit het ASTRID Service Centre

 • de 21.000 op het terrein gebruikte pagers moeten niet worden vervangen

 • technologische ondersteuning door de leverancier van de infrastructuur (Thales) gewaarborgd voor de komende 15 jaar

 • nieuwe belangrijke functiemogelijkheden op termijn:
  - vercijfering van de berichten
  - verzending van een ontvangstbericht
  - automatische nieuwe transmissiepoging bij mislukte aflevering.

De technologie
Het ASTRID pagingnetwerk bestaat uit 226 antennes die over het hele nationale grondgebied zijn verspreid en uit centrale beheersystemen (servers). De alarmeringsberichten worden vanaf de server naar de antennes gestuurd, die ze op hun beurt doorsturen naar de pagers. De technologie van het ASTRID pagingnetwerk is gebaseerd op de POCSAG norm. Het systeem stelt de hulpdiensten in staat snel berichten te versturen en ontvangen over het hele grondgebied. Het ASTRID pagingnetwerk biedt een maximale indoor dekking. Pagingberichten versturen naar een pager kan via de telefoon, via een ASTRID-radio of heel specifiek via een pc of alarmeringsterminal.

-------------------------------------------------- Einde persbericht -----------------------------------------------------

Frederik Langhendries
Frederik
Langhendries
Communication Manager
Michaël Sterckx Communication Officer
Michaël
Sterckx
Communication Officer

Volg ons