Netwerk
Op het terrein

Tweede controlekanaal

cruciaal bij grootschalige gebeurtenissen

ASTRID radio's

Zijn de radio’s van uw organisatie correct geconfigureerd voor toegang tot het tweede controlekanaal? In de toekomst zal ASTRID dat verplichten, maar ook nu is het sterk aan te raden. Zeker als uw organisatie actief is in een grote stad.

Tijdens grootschalige evenementen in de grote steden kan het controlekanaal van sommige masten enorm belast worden door de vele locatiegegevens (AVL/APL) die worden verstuurd, naast de andere signalen die te maken hebben met het TETRA-netwerk zelf. ASTRID heeft nu een tweede controlekanaal opgezet voor de radio’s om die hogere belasting op het gebied van signalering te kunnen ondersteunen. Maar nog te weinig radio’s kunnen momenteel het tweede controlekanaal gebruiken.

Minder wachttijd bij hoge belasting
Met het tweede controlekanaal (Secondary Control CHannel – SCCH) neemt de capaciteit van het netwerk toe, waardoor een groter aantal radio’s gelijktijdig onder dezelfde mast actief kan zijn en hun locatiegegevens verwerkt kunnen worden. Zoals gezegd verwerkt het controlekanaal niet alleen locatiegegevens maar ook alle signaleringsinformatie tussen een radioterminal en het netwerk (signalering van communicatierechten, identificatie van groepsleden, mobiliteit, enz.). In extreme gevallen kan een heel hoge belasting van het controlekanaal op de uplink (radio naar basisstation) leiden tot een langere wachttijd voor gebruikers die een groepsgesprek willen beginnen.

Voortaan verplicht
Het loont dus de moeite om te controleren of uw radio’s correct zijn geconfigureerd voor toegang tot het tweede controlekanaal. Als dat niet het geval is, raden we u dringend aan contact op te nemen met de fabrikant om die optie toe te voegen. Uw radio moet wel recent genoeg zijn om compatibel te zijn. Het is enorm belangrijk dat een voldoende groot aantal radio’s toegang heeft tot het tweede controlekanaal. Als dat niet zo is, kan de belasting niet optimaal verdeeld worden tussen de twee beschikbare controlekanalen, wat tot langere wachttijden zou kunnen leiden bij oproepen in het kader van grote evenementen. Goed om weten is dat deze functie alleen de grote steden betreft, aangezien daar meer signalisatie nodig is als gevolg van het hogere aantal gebruikers. Een onderzoek van ASTRID heeft uitgewezen dat het tweede controlekanaal alleen nodig is bij masten met een capaciteit van zes of meer carriers (TTRX). In Brussel is het tweede controlekanaal al geïnstalleerd op de masten in kwestie. In de toekomst zullen leveranciers via de raamovereenkomst verplicht worden om in deze mogelijkheid te voorzien. Die verplichting zal worden opgenomen in de nieuwe raamovereenkomst voor radio’s die ASTRID zal sluiten. Bovendien is de mogelijkheid om toegang te hebben tot het tweede controlekanaal vanaf nu verplicht voor nieuwe radio’s en software die gevalideerd willen worden op het ASTRID-netwerk. Op die manier zorgt ASTRID ervoor dat het netwerk ook bij een grootschalig evenement optimaal kan functioneren.

LIP Load Control: belasting onder controle
Naast het tweede controlekanaal op masten met 6 of meer carriers, heeft ASTRID in heel het land LIP Load Control geïmplementeerd. LIP (Location Information Protocol) is het standaardprotocol dat wordt gebruikt om TETRA-terminals te lokaliseren. LIP Load Control zorgt ervoor dat de verversingssnelheid van de locatieberichten onmiddellijk wordt verlaagd wanneer de drempelwaarde voor een te hoge belasting van een van de controlekanalen wordt bereikt door een te groot aantal locatieberichten. Op die manier blijft de belasting van het controlekanaal op de uplink onder controle. De belasting van het controlekanaal op de downlink wordt door het netwerk zelf geregeld. De LIP Load Control werd op het terrein uitgetest tijdens de Tour de France 2019 in België, maar hoewel de belastingsniveaus op bepaalde momenten hoog waren, bereikten ze de waarschuwingsdrempels niet die nodig zijn om de verversingssnelheid van de radio’s onder de betrokken masten te verlagen.

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.