Stalkingalarm kan levens redden

Uitbreiding app 112 BE

Stalkingalarm ASTRID

Slachtoffers van extreme stalking kunnen binnenkort gebruik maken van een mobiel stalkingalarm om razendsnel de politie te alarmeren, waar ze zich ook bevinden. ASTRID zorgde voor de technische aanpassingen van de app 112 BE.

‘Uit Europees onderzoek blijkt dat een op vijf Belgische vrouwen al het slachtoffer was van stalking. In een derde van de gevallen is de dader een (ex)-partner. Extreme gevallen van stalking monden uit in geweld of hebben zelfs een dodelijke afloop,’ schetst minister Nathalie Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Gelijke Kansen. ‘Daarom hebben mijn collega’s van Binnenlandse Zaken en Justitie en ikzelf het initiatief genomen voor een stalkingalarm voor slachtoffers van levensbedreigende stalking door een ex-partner. Zo’n alarm kan levens redden en geeft het slachtoffer een gevoel van veiligheid, omdat zij of hij weet dat de politie snel ter plaatse zal zijn.’

Draagbare knop
Het stalkingalarm bestaat uit een draagbare knop die via bluetooth verbonden is met de app 112 BE op de smartphone van het slachtoffer. Zodra het slachtoffer langer dan twee seconden op de knop duwt, wordt er een oproep gelanceerd naar de noodcentrale van de politie. De locatie van het slachtoffer wordt meegestuurd. De operator ziet meteen dat het gaat om levensbedreigende stalking en stuurt onmiddellijk een interventieploeg ter plaatse. En dat allemaal zonder dat het slachtoffer iets moet zeggen. 

In Gent bestaat al sinds 2002 een stalkingalarm dat werkt via de vaste telefoon, maar dat heeft natuurlijk zijn beperkingen, aangezien slachtoffers niet enkel thuis gevaar lopen. ‘Daardoor lag het voor de hand om voor het mobiele stalkingalarm samen te werken met de politiezone Gent en de Stad Gent,’ zegt minister Nathalie Muylle. Ook ASTRID en de Federale Politie werden erbij betrokken.

Opvallen in de meldkamer 
ASTRID stond in voor de technische uitwerking, met name de aanpassing van de app 112 BE. Jan Zeinstra, projectmanager bij ASTRID: ‘We hebben de app aangepast zodat er ook gealarmeerd kan worden via de bluetoothknop van het stalkingalarm. De oproep en de data die mee wordt gestuurd, gaat vervolgens zoals gebruikelijk via de servers in het datacentrum van ASTRID naar de noodcentrale. Er zijn ook aanpassingen gebeurd aan de applicatie waarmee de informatie van de app zichtbaar wordt in de meldkamers, zodat meldingen van het stalkingalarm meer opvallen door een fluokleur. Daarnaast sturen onze servers elke dag een rapport naar de begeleiders van de slachtoffers om hen te laten weten of er op de knop is gedrukt, of de batterij nog opgeladen is enzovoort.’ ASTRID staat ook in voor de opvolging van het geheel. ASTRID-adviseur Jo Bilcke: ‘Wij voegen onder meer de telefoonnummers van de slachtoffers toe aan de lijst, en het ASTRID Service Centre is het aanspreekpunt voor de begeleider van het slachtoffer en de operatoren van de meldkamers.’

Multidisciplinaire aanpak
Het stalkingalarm staat niet op zich. Slachtoffers zullen begeleiding krijgen van een multidisciplinair team, waarin onder meer de lokale politie, het lokaal bestuur, de hulpverlening, Slachtofferonthaal, de referentiemagistraat van het parket en bestaande multidisciplinaire overlegsystemen intrafamiliaal geweld betrokken zijn. Dat team bepaalt ook aan wie het stalkingalarm wordt toegekend. De voorwaarden zijn onder meer dat de persoon in kwestie slachtoffer is van stalking door de ex-partner. Zij of hij moet aantoonbaar in gevaar zijn. Daarnaast mag er geen vrijwillig contact zijn met de ex-partner, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de omgangsregeling voor de kinderen. Verder moet het slachtoffer bereid zijn klacht in te dienen telkens als zij of hij belaagd wordt. 

Proefproject met tien slachtoffers
Sinds maart is de app klaar om uitgetest te worden door slachtoffers, wat zal gebeuren in een proefproject met tien personen in Gent. De coronacrisis zorgt echter voor vertraging, aangezien voor de installatie van de app een huisbezoek moet gebeuren. Na die laatste testfase kan het alarm nationaal uitgerold worden. Minister Muylle: ‘Het alarm werkt echter al van bij het begin op het hele Belgische grondgebied. Alle politiezones zijn op de hoogte gebracht van de app en het stalkingalarm via een ministeriële omzendbrief.’ Hoeveel slachtoffers in aanmerking komen voor het alarm is nog afwachten. In elk geval komen jaarlijks 21.000 aangiftes van stalking binnen bij de politie. 

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 36
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.