Het Field & Infrastructure Team van ASTRID

Le Field & Infrastructure Team d’ASTRID

Ze doen denken aan House M.D. en The A-Team, maar wat is het FIT precies?

Om die vraag te beantwoorden gingen we even langs bij Nicolas Cordier. Hij staat aan het hoofd van het FIT, wat staat voor 'Field & Infrastructure Team'.

Het Field Intervention Team (de oorspronkelijk naam) bestaat sinds 2007. Nicolas, een van de ingenieurs die toentertijd de basisstations van het TETRA-netwerk bouwden, kreeg de leiding in handen.

"De voornaamste rol van het Field Intervention Team was om ondersteuning te bieden op het terrein aan gebruikers en collega's met problemen waarvan de oorzaak niet meteen voor de hand lag.

Het team bestond toen uit vijf personen (die er trouwens nog altijd aan de slag zijn!) met een stevige technische basis en een gedegen ervaring met de ASTRID-omgeving. Bovendien beschikte iedereen over de vaardigheden om problemen op te lossen die een multidisciplinaire aanpak vergden."

Het FIT leverde dus voornamelijk oplossingen op het terrein (Field), door middel van metingen gecombineerd met contacten met gebruikers, collega's en gespecialiseerde partners.

Zodra de oorzaak van het probleem was geïdentificeerd, gaf het FIT het stokje door, met de nodige informatie en aanbevelingen om zo snel mogelijk een oplossing te bieden.

In de loop der jaren wist het team zijn vaardigheden uit te breiden, waardoor de ondersteuning werd opgeschaald naar provinciale en zonale projecten en meldkamers.

Nicolas Cordier - Field & Infrastructure Team ©ASTRID

"Van 2014 tot 2021", vervolgt Nicolas Cordier, "beheerde het FIT ook de circa dertig gedecentraliseerde meldkamers (LCT's of Line Connected Terminals), die sindsdien logischerwijs zijn overgenomen door het departement PSAP (Public Safety Answering Point)."

In 2021 vond de grootste verandering plaats: het FIT fuseerde met het departement Infrastructure tot het 'Field & Infrastructure Team'. De afkorting FIT, die bij alle gebruikers en partners goed bekend was, bleef behouden.

Door die fusie kon het FIT enerzijds uitbreiden met profielen van Experts en Project Managers in Infrastructuur, en daarbij zijn technische, praktijkgerichte middelen blijven inbrengen, en anderzijds de vaardigheden van het team meer diversifiëren.

De infrastructuur van ASTRID beheren, dat betekent onderhoudsprojecten en de follow-up verzekeren van 600 basisstations verspreid over heel het land, maar ook het beheer van installaties van apparatuur en bekabeling in de (nationale en provinciale) datacentra.

Elk project waarvoor apparatuur (en dus data- en vermogensbekabeling) moet worden geïnstalleerd, loopt via het team. Zij centraliseren, controleren en documenteren alle aanvragen om een professionele en conflictvrije installatie te garanderen.

Voeg daarbij nog het beheer van de 2 MTU-vrachtwagens (Mobile Technical Unit) die worden ingezet bij grote evenementen en crisissen, en je hebt een boeiende werkweek vol afwisseling.

Naast het onderhoud van het bestaande netwerk werken we momenteel ook aan het project 'Next Generation Communication'. Dat staat voor het ASTRID-netwerk van morgen, zowel wat radiocommunicatie als wat de meldkamers betreft.

Het FIT-team is dus actiever dan ooit, én blijft zich continu ontwikkelen!

Field & Infrastructure Team ©ASTRID
Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.