De migratie van 160 radio's

Hand in hand met ASTRID

PZ lalouviere

Sinds de politiezone van La Louvière haar analoge radionetwerk heeft stopgezet en de overstap naar ASTRID maakte, heeft ze besloten om haar apparatuur te huren in plaats van te kopen via openbare aanbestedingen. Zo kan de apparatuur om de vier tot vijf jaar worden vernieuwd, waardoor de zone mee blijft met de nieuwste innovaties.

Om de nieuwe radioabonnementen te migreren, kan de politiezone rekenen op de steun van ASTRID. Serge Boudin, ICT-consultant van de politiezone van La Louvière, legt uit.

PZ lalouviere

Wat houdt de migratie in?
‘De apparatuur die we ontvangen, wordt geprogrammeerd en geconfigureerd volgens de geldende normen en de parameters van onze zone. Daarna volgt de migratie: als we de apparatuur hebben ontvangen, moeten we ze nog activeren op het netwerk. Dat is complexer dan bij smartphones, waar je gewoon een SIM-kaart vervangt. ASTRID moet de migratie via de computer uitvoeren.’

Hoe pakken jullie dat aan?
‘We stellen een planning op in nauwe samenwerking met ASTRID en het Contact Centre. We hebben ervoor gekozen om groepen radio’s in reeksen te migreren. Zo kunnen we de dagelijkse werking zo weinig mogelijk belasten en tegelijk toch een goed ritme aanhouden. Concreet migreren we elke dag één of twee reeksen die elk uit 15 tot 20 radio's bestaan.’

Hoe verloopt de volgende stap?
‘We sturen ASTRID voor elke reeks de formulieren “Bijlage E" waarin de nodige parameters staan opgesomd. Het moeilijkste deel is dan voorbij: het enige wat we nog moeten doen, is de migratie op de geplande dag opstarten. Gemiddeld verlopen er 10 tot 15 minuten tussen het moment dat een oude radio wordt gedeactiveerd en het moment dat de nieuwe wordt geactiveerd. De migratie duurt in totaal gemiddeld 15 werkdagen, afhankelijk van het aantal te migreren apparaten en de tijd tussen de verwerking van de verschillende reeksen.’

Hoe verloopt de samenwerking met ASTRID?
‘Een optimale communicatie en samenwerking tussen alle betrokkenen is essentieel om alles vlot te laten verlopen en de overgangsperiode zo kort mogelijk te houden. Daarom streven ASTRID en het Contact Centre naar een hoge mate van beschikbaarheid. Onze samenwerking is altijd constructief geweest: aan beide zijden voelt iedereen zich betrokken. Er wordt alles aan gedaan om de stappen duidelijk en correct uit te voeren.’

‘Het is een geruststelling dat de technische teams van ASTRID op de hoogte zijn van de operatie en direct kunnen ingrijpen als er problemen zijn om een radio op het netwerk te registreren. En we kunnen op elk moment rekenen op het advies en de hulp van onze Account Manager, Olivier Peraux.’

Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 36
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.