ASTRID blijft uw partner in de toekomst

BERICHT VOOR ALLE GEBRUIKERS EN PARTNERS VAN ASTRID

ASTRID

Deze week verschenen onnauwkeurige artikels in de media die verwarring creëerden bij onze gebruikers. Daarom verduidelijken we hieronder een aantal zaken:

 • Ten eerste: ook in de toekomst (we spreken over 2025-2030) blijft ASTRID er als operator voor zorgen dat jullie communicatie gegarandeerd blijft. Er komt wel een geleidelijke overgang van het bestaande TETRA-netwerk naar gsm-netwerken (5G). Daarbij zijn strikte garanties voor privépartners wettelijk vastgelegd.
 • Ten tweede: minister Jan Jambon bevestigt dat het dienstenaanbod van ASTRID uitbreidt.
 • Als bijlage: Antwoord van minister Jan Jambon op een parlementaire vraag.

Wat is nieuw? Bij besprekingen over de frequenties van de toekomst heeft de federale overheid de rol van ASTRID duidelijk omschreven in een Koninklijk Besluit.

Integratie breedbandnetwerk
De federale overheid koos ervoor om ASTRID het toegangsnetwerk van private gsm-operatoren te laten integreren. Daarvoor zijn ook garanties vastgelegd over verplichte uitbreidingen aan het netwerk. Hulp- en veiligheidsdiensten zullen ook dekking krijgen op de vele plaatsen waar privé-operatoren om commerciële redenen geen dekking hebben. ASTRID zal strikt toezien op die garanties en ook op continuïteitsgaranties voor communicatie bij hevig onweer of zelfs bij elektriciteitsuitval.

ASTRID zal de toegangsrechten en de beveiliging van noodcommunicatie bewaken via extra systemen (in de vorm van een bijkomend en een eigen core netwerk). ASTRID zal ook nauwgezet controleren of de prioriteiten voor toegang bij saturatie worden gerespecteerd.

Klaar voor de komende 20 jaar
De overheid erkent dus de rol van ASTRID en ze heeft onze opdracht in reglementaire teksten vastgelegd. Aansluitend hierbij hield minister Jan Jambon een inspirerende toespraak op de ASTRID User Days, waaruit we graag enkele citaten opnemen:

‘Bij een viering als deze past respect en waardering voor het geleverde werk en voor wat jullie nog zullen realiseren. Ik dank jullie heel uitdrukkelijk en wens jullie nog heel veel succes met de vele opportuniteiten en uitdagingen die jullie de komende twintig jaar te wachten staan.’

‘Data moeten op een slimme manier worden gedeeld door het sluiten van goede overeenkomsten die passen in een sociaal en juridisch kader. Het maakt niet uit of het nu gaat over gegevens van burgers, bedrijven of openbare diensten, noch over hoe of door wie ze worden verwerkt. Alle data moeten ter beschikking staan van onze hulp- en veiligheidsdiensten.’

‘Ik weet dat die verandering gaande is binnen het ASTRID-netwerk.’

‘ASTRID zal een technisch open platform integreren dat alle input beheert, zoals video, sociale media, sensoren. Op die manier evolueren we naar Real Time Intelligence Centers. Daardoor zullen hulpdiensten niet alleen reactief maar ook proactief en zelfs preventief hulpacties kunnen aansturen.’

11 feiten:

 1. Het huidige radionetwerk waarover jullie radiocommunicatie verloopt, is een netwerk dat gebruikmaakt van TETRA-technologie. Die technologie werd in de jaren 90 ontwikkeld en wordt wereldwijd nog altijd door veel hulp- en veiligheidsdiensten gebruikt. Op langere termijn moet die wel vervangen worden door een andere technologie die meer bandbreedte en dus meer mogelijkheden biedt, onder meer voor video.
 2. Al enkele jaren wordt zowel bij ons als internationaal nagegaan welke technologie TETRA zou kunnen opvolgen. De meest aangewezen oplossing blijkt om daarvoor de LTE-technologie in te zetten: dezelfde 4G en 5G technologie die de commerciële netwerken (van Proximus, Telenet, Orange) vandaag en in de toekomst zullen gebruiken.
 3. De TETRA-technologie vandaag heeft typische mogelijkheden die jullie vandaag gebruiken, maar die niet in de commerciële netwerken worden voorzien. Denk aan groepscommunicatie, wat intensief gebruikt wordt voor dagelijkse communicatie, maar wat in het gsm-verkeer niet werkt. Op internationaal vlak zijn daarom initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat alle functionaliteit die vandaag voorhanden is in de TETRA-technologie ook voorhanden zal zijn in de volgende generatie LTE-technologie. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen: het aanpassen van de LTE-standaard gebeurt in verschillende fasen en is een werk van jaren.
 4. Een mogelijkheid voor de latere vervanging van de TETRA-technologie door LTE-technologie was het bestaande TETRA-netwerk om te bouwen naar LTE. Dat betekende een nieuw eigen netwerk uitbouwen en alle bestaande basisstations en antennes vervangen. Een hele dure oplossing en niet de meest aangewezen oplossing. Het alternatief is om te gaan samenwerken met de bestaande telecomoperatoren (Proximus, Orange en Telenet) die sowieso op hun commercieel netwerk de nieuwe LTE-technologie zullen gebruiken.
 5. Samenwerken met de commerciële operatoren betekent dat afspraken moeten worden gemaakt. We willen op zijn minst dezelfde garanties krijgen van hen als diegene die jullie nu via het TETRA-netwerk krijgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de drie meest in het oog springende garanties: dekking en prioriteit en de zekerheid van te kunnen communiceren.
 6. ASTRID heeft met het huidige TETRA-netwerk voor een zo optimaal mogelijke dekking gezorgd voor hulp- en veiligheidsdiensten. Dat betekent dat niet alleen dekking voorzien wordt op plaatsen waar veel volk woont, maar ook op plaatsen waar misschien minder volk is maar wel een groot veiligheidsrisico bestaat. Denk aan Seveso-gebieden of sommige natuurgebieden. Commerciële netwerken richten zich qua dekking in de eerste plaats op plaatsen waar veel volk is en dus veel potentiële klanten zijn. Er moet dus met de commerciële netwerken worden afgesproken dat hulp- en veiligheidsdiensten ook bij gebruik van hun netwerk op zijn minst dekking zullen krijgen op die plaatsen die in het kader van de veiligheidswerking van belang zijn. Commerciële operatoren zullen dus enerzijds waarschijnlijk op sommige plaatsen extra masten moeten plaatsen.  Maar anderzijds zullen hulp- en veiligheidsdiensten ook extra kunnen profiteren van de betere dekking die de commerciële netwerken nu al aanbieden op sommige plaatsen in vergelijking met het TETRA-netwerk. Denk maar aan betere dekking in verstedelijkte gebieden.
 7. Het eigen TETRA-netwerk biedt een heel belangrijke garantie op het vlak van prioriteit. Het is een netwerk voorbehouden aan hulp- en veiligheidsdiensten: zij zijn dus de enige prioritaire gebruikers. Dat is anders wanneer we zullen gebruikmaken van de commerciële netwerken, waar op hetzelfde netwerk ook miljoenen andere klanten actief zijn. Dat betekent dat daar ook afspraken over moeten worden gemaakt. Hulp- en veiligheidsdiensten moeten altijd en overal prioriteit krijgen voor hun communicatie wanneer dat operationeel nodig is. Dat is een absolute voorwaarde.
 8. Verder zijn er nog andere garanties die absoluut noodzakelijk zijn. Denk maar aan veiligheid (jullie communicatie moet voldoende garanties krijgen omtrent vertrouwelijkheid van de communicatie) en beschikbaarheid (bij een elektriciteitspanne worden de huidige TETRA-basisstations nog 8 tot 24u van stroom voorzien, terwijl dat in de commerciële netwerken niet veel langer dan één uur is.
 9. Er moeten dus heel wat afspraken met de commerciële operatoren worden gemaakt, en dat is net wat we hebben gedaan in het kader van de veiling van de 700 MHz-frequenties die de regering plant. Frequenties zijn noodzakelijk voor elk netwerk. Omdat het opzetten van een eigen LTE-netwerk duur is en niet de beste oplossing heeft ASTRID geen eigen frequenties in de 700 MHz-band gevraagd (wat nodig zou zijn om een eigen LTE-netwerk op te zetten), maar heeft ASTRID wel de nodige garanties (zoals hierboven beschreven) geëist van de commerciële operatoren. De frequenties worden onder hen verdeeld. Hulp- en veiligheidsdiensten zullen dan ook gebruikmaken van hun netwerken, maar we moeten wel de nodige garanties krijgen voor hulp- en veiligheidsdiensten.
 10. Het is de verdienste van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dat ze op vraag van ASTRID die garanties hebben ingebakken in de ontwerp KB’s die rond de veiling werden geschreven en die door de Ministerraad zijn goedgekeurd.
 11. Moeten jullie zich als ASTRID-gebruiker zorgen maken? Integendeel. We hebben er juist voor gezorgd dat jullie bestaande communicatiediensten ook in de toekomst zullen worden verzekerd. Op zijn minst met de kwaliteit die jullie vandaag hebben, en liefst nog verbeterd. Ook wat de timing betreft moeten jullie zich geen zorgen maken. De overgang van TETRA naar LTE is nog niet voor morgen. Schattingen zijn dat de vervanging van de technologie pas ergens in de periode vanaf 2025-2030 zal kunnen beginnen. En dan waarschijnlijk nog geleidelijk, waarbij TETRA naast LTE zal blijven bestaan.
Newsletter background
E-zine ontvangen

Schrijf u in op ons e-zine en blijf op de hoogte.
Die ontvangt u in uw mailbox.

switch achtergrond
SWITCH 45 cover ASTRID
SWITCH Magazine

Viermaal per jaar ontvangt u ons gratis magazine in de bus boordevol nieuws over de ASTRID-diensten en de ervaringen van hulpdiensten.