TETRASIM

Opleidingen voor gebruikers

Om het maximum te kunnen halen uit de ASTRID-apparatuur en -toepassingen is een gedegen opleiding een must.

ASTRID Training Centre

Focus op train-the-trainer

Het train-the-trainer-principe loopt als een rode draad doorheen de opleidingen van ASTRID. ASTRID leidt mensen op, die op hun beurt in hun organisatie de opgedane kennis verspreiden. Een uitzondering op dat principe zijn de opleidingen inzake computer aided dispatching (CAD): alle operatoren van de provinciale meldkamers (CIC's en 100/112-centrales) volgen een deel van hun opleiding bij ASTRID.

De radio is een echte levenslijn voor de politieman, brandweervrouw of hulpverlener. Een goede kennis van het juiste radiogebruik en de geijkte procedures is dan ook onontbeerlijk. Om de radiogebruikers hierbij een handje bij te helpen biedt ASTRID een E-learning tool.

8 tips voor een correct radiogebruik in noodsituaties

Het hoofd koel houden in noodsituaties is niet iedereen gegeven. Deze 8 tips voor een correct radiogebruik helpen de communicatie zo vlot mogelijk te houden. Deze video werd door ASTRID gemaakt in samenwerking met de verschillende gebruikersorganisaties.

De beste tip van allemaal? Oefening baart kunst en dat kan nu ook makkelijk online met TETRAsim. Surf naar astrid.tetrasim.com en ga meteen aan de slag!

Bekijk ook zeker deze praktijkfiche over het gebruik van de ASTRID-radio tijdens grote evenementen. Deze fiche werd gemaakt door het Crisiscentrum.

training

Vraag over opleidingen

I accept the Terms and Conditions.
I accept the privacy statement.