Milieu en gezondheid

Netwerken voor mobiele telecommunicatie: Is er reden tot ongerustheid?

De uitbouw van netwerken voor mobiele telecommunicatie gaat vaak gepaard met vinnige discussies. Enerzijds zijn er steeds meer mensen die gebruik maken van mobiele (draadloze) telecommunicatie (GSM, draagbare telefoons, draadloze computernetwerken, radionetwerken, .), maar anderzijds hebben velen bedenkingen bij de mogelijke gevolgen van al deze nieuwe technologie.

Bezorgdheid omtrent gezondheid duikt zowel in België als elders steeds opnieuw op. Is deze bezorgdheid terecht? Onderzoek heeft duidelijk uitgewezen dat op basis van de huidige wetenschappelijke gegevens geen schadelijke effecten kunnen worden toegeschreven aan de elektromagnetische golven die door mobiele communicatie-installaties, zoals de antennes van ASTRID, worden uitgezonden, op voorwaarde dat de internationale richtlijnen (ICNIRP, WHO) worden nageleefd.