Gebruikers

Wie mag gebruik maken van het ASTRID-netwerk? In de eerste plaats zijn dat de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten: lokale politie, federale politie, brandweerkorpsen, civiele bescherming, douane, dienst 100, Veiligheid van de Staat, Landsverdediging, de kustreddingsdienst enzovoort. Die diensten staan vermeld in artikel 7 van het beheerscontract van ASTRID (K.B. van 8 april 2003). De belangen van de gebruikers worden behartigd door het Raadgevend Comité van Gebruikers ASTRID, dat uit leden van de hulp- en veiligheidsdiensten bestaat.

Bepaalde privéorganisaties kunnen echter ook toegelaten worden tot het ASTRID-netwerk. Dat is het geval als zij hulpverlening bieden, zoals de ziekenhuizen of ambulancediensten doen. Ook organisaties en bedrijven die openbare dienstverlening verzorgen en daarbij te maken kunnen hebben met problemen inzake openbare veiligheid, kunnen gebruik maken van ASTRID, zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer, nutsbedrijven, geldtransporteurs, bewakingsfirma's, enzovoort.

De lijst van de diensten die gebruik kunnen maken van het ASTRID-netwerk vindt u in artikel 7 en 8 van het beheerscontract.