Contractvoorwaarden

ASTRID heeft haar algemene voorwaarden grondig herzien, vereenvoudigd en bijgewerkt.

De nieuwe algemene voorwaarden zijn het resultaat van een samenwerking tussen het Raadgevend Comité van Gebruikers, de bevoegde juridische diensten van de verschillende disciplines en ASTRID. Deze voorwaarden werden op 2 februari 2015 goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken. De nieuwe contractuele voorwaarden zijn:

Opmerking betreffende bijlage E voor klanten van categorie 1: politie, brandweerkorpsen, medische hulp, ... of bijlage D voor klanten van categorie 2: openbaar vervoer, bewakingsfirma’s en andere organisaties in het kader van de openbare veiligheid.
Deze documenten zijn beschikbaar in de rubriek
 Documenten downloaden
 en moeten worden gebruikt om:
• nieuwe abonnementen aan te vragen
• een of meer abonnementen tijdelijk of definitief op te zeggen
• een abonnement te reactiveren
• de rechten die zijn toegekend aan een abonnement aan te passen.