Elf provinciale meldkamers

ASTRID stelt 11 provinciale meldkamers (ook wel Communicatie- en Informatiecentra – CIC- genoemd door de politie), ter beschikking van de hulp- en veiligheidsdiensten. Er is er een in elke provincie en een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Noodoproepen beantwoorden en behandelen

Die computerondersteunde meldkamers zijn echte technologische hoogstandjes: ze maken het mogelijk noodoproepen te ontvangen, ze door te sturen naar de bevoegde dienst en de ploegen op het terrein te ondersteunen met allerlei informatie. De centrale meldkamer op provinciaal niveau biedt grote voordelen, zowel op operationeel (algemene coördinatie) als op technisch vlak (krachtige en dubbel uitgevoerde apparatuur). De elf meldkamers staan ook in contact met elkaar, voor incidenten of gebeurtenissen die de provinciegrenzen overschrijden.

Geïntegreerd hulpmiddel

In elke meldkamer vinden we een aantal werkstations. Die zijn aangesloten op

  • het radiocommunicatiesysteem,
  • een lokaal computernetwerk met databases die alle operationele informatie bevatten,
  • de telefooncentrale voor het aannemen van de noodoproepen.

Op die manier beschikt de dispatcher over een volledig geïntegreerd hulpmiddel waarmee hij oproepen kan aannemen, doorsturen en de gebeurtenissen kan opvolgen. Daarnaast kan hij ondersteuning bieden aan de ploegen op het terrein: de positie bepalen van incidenten, een route uitstippelen, aanvullende informatie bezorgen, versterking oproepen, enzovoort. De ploegen op het terrein kunnen op hun beurt de databanken van de meldkamers vanop afstand raadplegen, bijvoorbeeld vanuit hun interventievoertuig.