Paging: snel en zeker

Met de digitale paging van ASTRID kunt u snel en zeker pagingberichten sturen en ontvangen binnen België. Onder meer de brandweerkorpsen, die voor een groot deel een beroep doen op vrijwilligers, de civiele bescherming en verscheidene medische diensten gebruiken de ASTRID-paging om hun personeel op te roepen bij een incident.

Grote capaciteit en beschikbaarheid

Het ASTRID-pagingnetwerk biedt u maximale indoor dekking. ASTRID heeft gezorgd voor hoge transmissiesnelheden en voldoende capaciteit, zodat het systeem een groot aantal oproepen tegelijk aankan. ASTRID streeft naar een zo ruim mogelijke beschikbaarheid door de cruciale onderdelen van het netwerk redundant te maken. Dat wil zeggen dat er op korte termijn een back-up beschikbaar is, mocht er in een onderdeel iets misgaan. Het netwerk wordt voorts permanent gemonitord door het ASTRID Service Centre.

Aangepaste apparatuur

De ASTRID-paging is erg gebruiksvriendelijk en er is een ruim gamma van eindapparatuur beschikbaar, aangepast aan de noden van verschillende types gebruikers. Pagingberichten versturen kan via de telefoon, via een ASTRID-radio of heel specifiek via een pc of alarmeringsterminal. Ook de provinciale meldkamers die werken met de computer aided dispatching (CAD) van ASTRID kunnen pagers alarmeren. Dat gebeurt via xml-berichten naar de alarmeringsterminals van de brandweerkorpsen. ASTRID-paging is gebaseerd op de POCSAG-norm.