Spraakcommunicatie

U communiceert met een collega, een ploeg, een dispatcher, een andere dienst of een abonnee van het openbaar vast telefoonnet of van een GSM-netwerk. U communiceert naargelang van de gespreksgroepen en communicatierechten die door uw organisatie werden bepaald. Afhankelijk van het type radio-apparatuur biedt ASTRID u diverse spraakdiensten.

Individuele oproep 

Door het unieke abonnee-nummer van een andere persoon te kiezen, brengt u een individueel, dit wil zeggen vertrouwelijk, gesprek tot stand over het ASTRID-netwerk. De opgeroepene kan een dispatcher zijn, een andere radio-abonnee van het ASTRID-netwerk, een abonnee van het openbare vaste telefoonnet of een abonnee van een GSM-netwerk.

Top 

Individuele oproep in half-duplex  

Elke gesprekspartner spreekt om de beurt door de «push-to-talk» knop in te drukken.

Top

Individuele rechtstreekse oproep    

Hierbij wordt een individuele oproep naar een andere gebruiker van het ASTRID-netwerk tot stand gebracht zonder dat de opgeroepene moet afhaken om de oproep aan te nemen. Zodra de oproeper praat, hoort de opgeroepene hem.

Top

CLIP (Calling Line Identification Presentation)    

Identificatie van de pratende gesprekspartner, op voorwaarde dat deze dat wenst.
De omzetting van het abonneenummer in alfanumerieke tekens (« alias ») is een functiemogelijkheid die in de radioterminals is voorzien.

Top

CLIR (Calling Line Identification Restriction)   

Niet-identificatie van de pratende gesprekspartner, indien deze dat wenst.

Top

Talking Party Identification    

De identificatie van de persoon die het woord neemt (abonneenummer of alias) in een gespreksgroep verschijnt op het scherm van de luisterende gesprekspartners.

Top

Oproep naar een ander openbaar, vast of mobiel netwerk (PSTN en GSM)    

Tussen een ASTRID-abonnee en een abonnee van een extern (vast of mobiel) telefoonnet. Deze mogelijkheid is echter afhankelijk van de rechten van de gebruiker.

Top

Duplex oproep    

Elke gesprekspartner kan tegelijk praten en luisteren, zonder de « push-to-talk » knop te moeten gebruiken.

Top

Groepsoproep    

Spraakcommunicatie tussen verscheidene ASTRID-abonnees binnen gespreksgroepen die in het systeem geprogrammeerd zijn. Een groepsoproep wordt tot stand gebracht door een gewone druk op de PTT-knop, in minder dan een halve seconde. De groepen worden gedefinieerd (leden en rechten) bij het nemen van een abonnement.

Top
 

Groepsoproep - Late entry    

Wanneer een abonnee opnieuw beschikbaar is na een zekere periode van onbeschikbaarheid, ontvangt hij onmiddellijk de lopende gesprekken die ook voor hem bestemd zijn.

De onbeschikbaarheid kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan het feit dat de radio uitgeschakeld was, dat de radio zich buiten de actieradius van het netwerk bevond of dat een andere groep geselecteerd was. Deze functie kan per gespreksgroep worden ingeschakeld.

Top

Groepsoproep - Dynamic Group Number Assignment (DGNA)    

Dankzij deze dienst kan de dispatcher de samenstelling van een groep vanop afstand (over de ether) programmeren en kunnen de gebruikers onmiddellijk een bevestiging ontvangen omtrent de nieuwe groep waartoe ze behoren.

Het dynamisch beheer van groepen (de zogenaamde DGNA of « Dynamic Group Number Assignment ») moet ook door de terminal worden ondersteund om bruikbaar te zijn.

Dit groepsbeheer wordt uitgevoerd vanop een dispatching-werkstation.


Top

Groepsoproep - Scanning    

Wanneer deze functie wordt ingeschakeld op een terminal die ze ondersteunt, maakt ze het mogelijk de gesprekken van verscheidene groepen te beluisteren.

De gebruiker kiest zelf de groepen die hij wil « scannen » door ze een prioriteitsniveau toe te kennen om tot een « rangschikking » te komen die noodzakelijk is in geval van gelijktijdige gesprekken in verschillende groepen. In dat geval hoort hij het gesprek in de groep met de hoogste prioriteit.

Deze functie kan per gespreksgroep worden ingeschakeld.

Top

Groepsoproep - Broadcast    

Een broadcast call is een oproep naar meerdere gespreksgroepen tegelijk vanaf een Radio Dispatch of een Dispatch/D of vanuit een provinciale CAD.

Radio-Dispatch en Dispatch/D zijn dispatching-werkstations die worden beschreven onder "Eindapparatuur - LCT".

Top

Noodoproep    

De gebruiker van een TETRA-radio kan een noodoproep versturen (naar een groep of naar een bepaald toestel, meestal een dispatcher) die voorrang krijgt op het netwerk en die visueel en auditief wordt gemeld om de aandacht van de dispatcher te trekken. Bovendien kan de dispatcher die de noodoproep ontvangt de
 
terminal automatisch en onmiddellijk laten uitzenden, zodat de dispatcher kan luisteren naar wat er zich afspeelt in de omgeving van de noodoproeper zonder dat deze iets moet doen (de « push-to-talk » moet dus niet worden ingedrukt).

Top